Gmina Tłuchowo położona jest w południowo-wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego, w powiecie lipnowskim, przy samej granicy z województwem Mazowieckim.
Od północy i zachodu graniczy z trzema gminami województwa Kujawsko-pomorskiego, odpowiednio: Gminą Skępę, Gminą Wielgie oraz Gminą Dobrzyń nad Wisła.


Od wschodu rzeka Skrwa stanowi granicę pomiędzy Gminą Tłuchowo, a Gminą Mochowo. Rzeka ta jest również granicą województw Kujawsko - Pomorskiego i Mazowieckiego.
Od południa naszym sąsiadem jest mazowiecka Gmina Brudzeń.

Tłuchowo znajduje się:
  • 32 km od miasta Płocka
  • 22 km od miasta Lipna
  • 40 km od miasta Włocławka
  • 20 km od miasta Sierpc
  • 14 km od miasta Dobrzyń n/W