Gmina Tłuchowo
Gmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo


tel. 054-2876260
       054-2876259
fax 054-2876204
e-mail - ugtluchowo@pro.onet.pl

NIP: 4660327011
Rachunek bankowy:
30954200082005050038250004
Godziny pracy:
poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek         7.30-15.30
piątek             7.30-15.30KOMUNIKATY CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGOGminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Tłuchowie


Szkoła Podstawowa w Mysłakówku


Przedszkole w Tłuchowie


Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie


Ochotnicza Straż Pożarna Tłuchowo


Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo


Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej


Gminny Zespół Sportowy TŁUCHOWIA
Lokalna Grupy Działania Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo


Dzienniki Ustaw i Dzienniki Urzędowe Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorska Niebieska LiniaMieszkańcy Gminy Tłuchowo - weźmy razem udział w konkursie
Projekt "Pod biało-czerwoną" zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.
Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą specjalnego serwisu.

https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.
Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.
"Pod biało-czerwoną" to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!

Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?
- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;
- dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;
- dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów.
Bez względu na powyższe wymogi nie warto poprzestawać na spełnieniu powyższych warunków.
W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidujemy udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.


Podziękowaliśmy za tegoroczne plonyW tym roku, z wiadomych przyczyn, uroczystości dożybkowe miały nieco inny, o wiele skromniejszy, charakter niż w poprzednich latach.
23 sierpnia o godzinie piętnastej w tłuchowskiej świątyni podcas uroczystej mszy świętej, z udziałem pocztów sztandarowych, w skupieniu i zadumie, podziękowaliśmy za tegoroczne plony.
Starostami Dożynek byli : Pani Anna Brzyszcz z Kamienia Kotowego oraz Krzysztof Giżyński z Jasienia.
To oni, w imieniu tłuchowskich rolników, przekazali księdzu proboszczowi Andrzejowi Zakrzewskiemu, tradycyjny dożynkowy bochen chleba.


OHP Włocławek - oferta edukacyjna


2-5 Hufiec Pracy
ul. Brzeska 6
87-800 WŁOCŁAWEK,
tel. 54 231-45-42
e-mail: 2-5hp.wloclawek@ohp.pl

ogłasza nabór do następujących form kształcenia:
-7 i 8 klasa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do pracy
-Szkoły Branżowej 1 stopnia
-Rzemieślniczej nauki zawodu
-Szkoleń kursowych


Gminna oczyszczalnia ścieków w Tłuchowie


24 czerwca br. zakończył się II etap przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tłuchowie, którego efektem jest zwiększenie przepustowości istniejącego obiektu ze 118 m3/dobę do wielkości 240m3/dobę, zapewnienie stabilnego układu oczyszczania ścieków, uzyskanie produktów odpadowych procesu oczyszczania ścieków: piasku, skratek i osadu biologicznego, ustabilizowanego i higienizowanego wapnem palonym.
Obiekt jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w agregat prądotwórczy oraz całodobowo monitorowany.

Inwestycję zrealizowano dzięki uzyskanej preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 2 770 000,00zł.
Łączny koszt inwestycji to 3 690 000 zł . Wykonawcą robót budowlanych była firma KSK Budownictwo z Sierpca.


Zdalna Szkoła +

Drodzy mieszkańcy Gminy Tłuchowo
W dniu 12 lipca odbędzie się druga tura Wyborów Prezydenta RP.
Dwa tygodnie temu, w pierwszej turze frekwencja w naszej gminie wyniosła ponad 57%. Mam nadzieję, że pomimo wystąpienia przypadków zarażeń koronawirusem, tym razem również pójdziecie wrzucić kartę do urny wyborczej.
Pragnę poinformować, że w trosce o Państwa bezpieczeńtwo wszystkie lokale wyborcze na terenie gminy zostały zdezynfekowane.

Dziękuję Staroście lipnowskiemu - Krzysztofowi Baranowskiemu za przekazanie środków do dezynfekcji i użyczenie niezbędnego do wykonania tego zadania sprzętu.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami informuję, że nie stwierdzono żadnych przypadków zarażeń wśród członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Przypominam o zachowaniu odstępów, zakładaniu maseczek i dezynfekcji rąk.

Zróbmy wszystko co w naszej mocy, aby te Wybory były dla nas bezpieczne

Wójt Gminy - Krzysztof Dąbkowski


Fundusze na inwestycje dla Gminy Tłuchowo
W dniu 09 lipca bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyło się uroczyste wręczenie czeków dla Gmin w ramach tarczy dla samorządów.
Wręczenia dokonali Pani Anna Gembicka - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP oraz Pan Józef Łyczak - Senator RP. Środki finansowe będą pochodziły z Funduszu Inwestycji Samorządowych, które Gmina będzie mogła przeznaczyć na inwestycje w bieżącym roku lub następnym.
Odbioru czeku dla Gminy Tłuchowo w wysokości 800 398,00 zł dokonał Andrzej Kurowski - zastępca Wójta


Mieszkańcy Gminy Tłuchowo !!!
Szanowni Mieszkańcy,

W związku z sytuacją wystąpienia koronawirusa na terenie gminy Tłuchowo, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Bądźmy ostrożni, ale nie ulegajmy panice i korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Służby sanitarne rekomendują unikanie uczestniczenia w spotkaniach i imprezach masowych oraz zaniechania podróży.

Proszę o ograniczenie odwiedzania miejsc użyteczności publicznej.
Jednocześnie, dbając o bezpieczeństwo publiczne i mając na uwadze ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Tłuchowo i wszystkich klientów urzędu, aby załatwianie spraw ograniczyli do niezbędnego minimum i nie odwiedzali urzędu, jeżeli sprawę można załatwić w późniejszym terminie, drogą telefoniczną lub mailową.
Przypominam, że wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz gminy mogą być dokonywane za pośrednictwem bankowości, szczególnie bankowości elektronicznej.

Załatwiajmy na miejscu jedynie sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki.

Wójt Gminy Tłuchowo
Krzysztof Dąbkowski


Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie


Wyborca podlegający w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r., może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.Szczegółowe informacje oraz wniosek znajdują się na stronie BIP w zakładce Wybory/Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r - lub po kliknięciu w LINK


Kolejna droga wyremontowana


Kolejna droga wyremontowana

Zakończył się remont drogi gminnej Koziróg Leśny - Kamień Kmiecy. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, ułożono tzw. warstwę ścieralną.
Wykonano również kawałek chodnika z kostki brukowej oraz dokonano plantowania poboczy.

Całkowity koszt zadania wyniósł 488 339,31 zł z czego Gmina Tłuchowo pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 268 586,00 zł.


Nabór rachmistrzów - Powszechny Spis Rolny 2020


Wójt Gminy Tłuchowo - Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

I. WYMAGANIA
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.


WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
-imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

-dokument poświadczający wykształcenie,
-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
od 15-06-2020r. do 08-07-2020r.
Urząd Gminy Tłuchowo
Ul. Sierpecka 20
87-605 TłuchowoKolejny sprzęt w ramach projektu "Zdalna Szkoła" trafia do naszych szkół

ORLIK zaprasza

Informacja


Od dnia 11 maja wznawiamy w Urzędzie Gminy Tłuchowo z orgraniczeniami działalność KASY.
Wpłat dokonywać można w godzinach 8.00-13.00.

Jednocześnie z uwagi na ciągłe zagrożenie epidemiologiczne zachęcamy do realizowania płatności i zobowiązań na rzecz gminy Tłuchowo w innych formach, szczególnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Rachunek bankowy : 30954200082005050038250004


ORLIK znowu czynny"

W dniu 11 maja 2020 roku uruchamiamy zajęcia na kompleksie boisk sportowych „ORLIK 2012” przy ulicy Szkolnej 3 w Tłuchowie.
Zajęcia będą odbywały się w godzinach:

• poniedziałek - 15.00-21.00.
• wtorek- 14.00-20.00
• środa-15.00-21.00
• czwartek- 14.00-20.00
• piątek- 15.00-21.00
• sobota – 14.00-20.00
• niedziela – 14.00-20.00zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii.Program "ZDALNA SZKOŁA"


Przeżył cały wiek...
W dniu 3 Maja swoje 100-urodziny obchodził najstarszy mieszkaniec Gminy Tłuchowo - Pan Józef Jankowski z Mysłakówka.

Jubilata w dniu 4 maja z życzeniami i bukietem kwiatów odwiedzili Pan Krzysztof Dąbkowski -Wójt Gminy Tłuchowo, Pani Wioletta Kuczmarska -Przewodncząca Rady Gminy Tłuchowo oraz Pani Iwona Strzałkowska -Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Tłuchowie


3 MAJAW tym roku, z wiadomych powodów, nie organizujemy wspólnego przemarszu i uroczystego złożenie wieńców w centrum Tłuchowa.
Wiązanki zostaną złożone przez poszczególne delegacje.
Proszę mieszkańców gminy Tłuchowo o osobiste przeżycie tego Święta. Wywieśmy flagi na naszych domach.
Niech w te dni nasza gmina będzie biało-czerwona.

Krzysztof Dąbkowski


KOMUNIKAT
W dniu 2 maja (sobota) w godzinach 8.00 - 16.00 czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tłuchowie.

Prosimy o skorzystanie z możliwości przekazania odpadów, przy zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych.


APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY TŁUCHOWODrodzy Mieszkańcy Gminy Tłuchowo

Ostrzegam! Może nam zabraknąć wody w kranach!
Wiele obszarów Polski, w tym obszar gminy Tłuchowo mierzy się z dużymi niedoborami wody. Susza w 2020 roku może być największa od 100 lat.
To już trzeci rok z rzędu, gdy mamy tak sucho.
Niestety, prognozy na najbliższe miesiące nie przynoszą nadziei na poprawę sytuacji.
Susza jest teraz najważniejszym problemem, zaraz po Koronawirusie.
Z tych powodów wprowadzam z dniem dzisiejszym do odwołania zakaz podlewania trawników w ogrodach
przydomowych z sieci wodociągowej. Przypominam-hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej służą
tylko i wyłącznie do celów przeciwpożarowych i płukania wodociągu, do innych celów nie mogą być używane.


Wspólnie dla naszego dobra oszczędzajmy wodę.

Wójt Gminy
Krzysztof Dąbkowski


Zdalna Szkoła

Członkinie Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni z Turzy Wilczej wzięły sprawy w swoje ręce :-)Gratulacje za pomysł i bezinteresowny zapał do pracy.
Członkinie Stowarzyszenia Nowoczesna Gospodyni z Turzy Wilczej postanowiły wyjść naprzeciw nowym obostrzeniom i nakazom w związku z niebezpieczeństwem zarażenia się koronawirusem.
Przy pomocy posiadanych materiałów i własnych maszyn do szycia postanowiły uszyć maseczki i rozdać je wśród mieszkańców swoich miejscowości.

Biję brawo i bardzo dziękuję...
Wójt Gminy
Krzysztof Dąbkowski


KORONAWIRUS - obowiązek zasłaniania twarzy od 16 kwietnia


Tarcza Antykryzysowa - dla rolnictwaAPEL STAROSTY LIPNOWSKIEGO


APEL do Rolników
Producenci rolni!

W związku ze zgłoszeniami zatruć pszczół środkami ochrony roślin przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz pokryte spadzią, a także w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Przede wszystkim należy dobierać starannie porę wykonywania zabiegu ochrony roślin. Najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem po oblocie pszczół.

Jestem przekonany, że los pszczół nie jest nam obojętny i wspólne działania przyczynią się do ich realnej ochrony.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo


STAN EPIDEMII - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Szanowni Państwo

W związku bardzo dużym zagrożeniem epidemicznym i coraz większymi obowiązkami i zakazami nakładanymi na obywateli, w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa ponownie apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Tłuchowo i interesantów o pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w sklepach, urzędach i innych miejscach gdzie może następować gromadzenie się ludności.

Od dnia 02-04-2020 roku Urząd Gminy Tłuchowo zawiesza całkowicie bezpośrednią obsługę interesantów, a prowadzoną obsługę ogranicza tylko i wyłącznie do spraw i wniosków pilnych

Sprawy urzędowe można załatwić przez telefon, tradycyjną pocztą i pocztą e-mail, i do takiej właśnie formy zachęcam.

Pozostają w mocy wszelkie dotychczasowe ograniczenia oraz wprowadzam nowe instrukcje:

1. Kasa Urzędu Gminy Tłuchowo pozostaje nieczynna.

Wszelkie należności należy regulować elektronicznie, za pośrednictwem placówki pocztowej bądź banków.
Rachunek bankowy : 30954200082005050038250004

2. Ograniczona Strefa dla Interesantów.

Osoby odwiedzające Urząd mają dostęp wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku, gdzie znajdować się będzie przygotowana "urna" do której można wrzucać wszelką korespondencję, wnioski, podania, itp.
Korespondencja winna być złożona w zamkniętej kopercie.

Bardzo prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu, w celu usprawnienia, ustalenia sposobu i terminu załatwienia sprawy.

Przypominam, że załatwianie spraw ograniczone zostało do wniosków i spraw PILNYCH !!!.

Przy Biurze Obsługi Interesanta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba , pozostałe przebywają na zewnątrz, w pewnej odległości co najmniej 1,5-2 m. od siebie.
Osoby towarzyszące interesantom proszone są o ewentualne pozostanie w samochodach lub na terenie parkingu.
W Biurze Obsługi Interesanta, w ustalonym indywidualnie terminie, będzie wydawana wszelkiego rodzaju dokumentacja, zaświadczenia, decyzje, itp., przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.
W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu załatwienia danej sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny.

Numery aktywnych telefonów:
- 054 / 287 62 60
- 054 / 287 62 59
fax - 054 / 287 62 04
email - ugtluchowo@pro.onet.pl

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o ostrożność i dziękujemy za wyrozumiałość.
Zdrowie i bezpieczeństwo jest w tej chwili najważniejsze !!!


Wójt Gminy Tłuchowo
Krzysztof Dąbkowski


KORONAWIRUS - nowe obostrzenia


KOMUNIKAT
Od dnia 28-03-2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Leśnej w Tłuchowie jest nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamySTAN EPIDEMII


KOMUNIKAT
KOMUNIKAT SZEFA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LIPNIE
z dnia 18.03.2020 r.

Starosta Lipnowski uruchamia infolinię czynną 24 godziny na dobę, służącą do uzyskania informacji na temat wyznaczonych w powiecie lipnowskim miejsc do kwarantanny oraz w celu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych potrzebujących pomocy.

Nr infolinii 509 838 858
lub e-mail kryzys@lipnowski.powiat.pl


STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Szanowni Państwo

W związku z zagrożeniem epidemicznym apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Tłuchowo i interesantów o pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w sklepach, urzędach i innych miejscach gdzie następuje gromadzenie się ludności.

Większość spraw urzędowych można załatwić przez telefon i pocztę e-mail

Informuję, że w Urzędzie Gminy Tłuchowo wprowadzamy od dnia 16 marca 2020 roku zmiany organizacji pracy Urzędu mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.

1. Obowiązek telefonicznego omówienia celu i ewentualnej rejestracji wizyt.

Przed udaniem się do Urzędu prosimy o telefoniczny kontakt z pracownikiem Urzędu w celu omówienia sprawy i ustalenia, czy osobista wizyta w Urzędzie jest niezbędna, czy też istnieje inna możliwość załatwienia sprawy.

W przypadku konieczności osobistej wizyty, podczas telefonicznej rozmowy, zostanie ustalony jej termin

Numery aktywnych telefonów:
- 054 / 287 62 60
- 054 / 287 62 59
fax - 054 / 287 62 04
email - ugtluchowo@pro.onet.pl

2. Kasa Urzędu Gminy Tłuchowo będzie nieczynna.

Wszelkie należności należy regulować elektronicznie, za pośrednictwem placówki pocztowej bądź banków.
Rachunek bankowy : 30954200082005050038250004

3. Ograniczona Strefa dla Interesantów.

Osoby odwiedzające Urząd mają dostęp wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku.
W Biurze Obsługi Interesanta przyjmowana jest i wydawana wszelkiego rodzaju dokumentacja, wnioski, podania, zaświadczenia, decyzje, itp.
Przy Biurze Obsługi Interesanta może przebywać jednocześnie tylko jedna osoba , pozostałe przebywają na zewnątrz, w pewnej odległości co najmniej 1,5-2 m. od siebie.
Osoby towarzyszące interesantom proszone są o ewentualne pozostanie w samochodach lub na terenie parkingu.
W przypadku niezbędnej konieczności osobistego wejścia do pokoi biurowych, lub w przypadku umówionej wcześniej wizyty, po interesanta wyjdzie właściwy pracownik.

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o ostrożność i dziękujemy za wyrozumiałość.
Zdrowie i bezpieczeństwo jest w tej chwili najważniejsze !!!


Wójt Gminy Tłuchowo
Krzysztof Dąbkowski


STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO


Uczniowie !!! Rodzice !!!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci/uczniów oraz rodziców nauczyciele szkół z terenu Gminy Tłuchowo przygotowali materiały edukacyjne do samodzielnej pracy w domu. Materiały te zostały zamieszczone na internetowych stronach szkół.

Ponadto informujemy, że TVP ABC, TVP Kultura emituje codziennie w godzinach od 8.00-13.00 i 13.00-17.00 programy edukacyjne skierowane dla dzieci w różnym wieku.


Zgodnie z komunikatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie uruchamiona dla uczniów Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, która rusza w poniedziałek o godz. 10.00 rano, a od wtorku nadawać będzie codziennie 6 półgodzinnych lekcji online – wykładów, pokazów, warsztatów – z przerwami na pytania i dyskusję.
Program przygotowują wspólnie wszystkie kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli, zajęcia będą prowadzić najwyższej klasy nauczyciele specjaliści. Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół.
Program szkoły będzie się rozwijać o zajęcia dla kolejnych klas szkół podstawowych i średnich, w tym liceów i szkół zawodowych oraz branżowych.
Kujawsko-Pomorska e-Szkoła rusza w poniedziałek (16 marca) o godz. 9.00.
Startujemy z lekcjami dla ósmoklasistów i maturzystów, bo to oni mogliby ponieść największe straty wynikające z zamknięcia szkół.

Transmisja online :

www.kujawsko-pomorskie.pl

oraz

www.edupolis.pl


Mieszkańcy Gminy Tłuchowo !!!
Szanowni Mieszkańcy,

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Bądźmy ostrożnia, ale nie ulegajmy panice i korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Służby sanitarne rekomendują unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Proszę o ograniczenie odwiedzania miejsc użyteczności publicznej.
Jednocześnie, dbając o bezpieczeństwo publiczne i mając na uwadze ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się z apelem do mieszkańców gminy Tłuchowo i wszystkich klientów urzędu, aby załatwianie spraw ograniczyli do niezbędnego minimum i nie odwiedzali urzędu, jeżeli sprawę można załatwić w późniejszym terminie, drogą telefoniczną lub mailową.
Przypominam, że wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz gminy mogą być dokonywane za pośrednictwem bankowości, szczególnie bankowości elektronicznej.

Załatwiajmy na miejscu jedynie sprawy pilne i nie cierpiące zwłoki.

Wójt Gminy Tłuchowo
Krzysztof Dąbkowski


U W A G A !!!


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU -
realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2020

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 Uchwały Nr XI/64/2019 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Wójt Gminy Tłuchowo ogłasza

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert pn.: "Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2020".
W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 19 lutego 2020 r. wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie.
Komisja konkursowa ustaliła, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.
Wójt Gminy Tłuchowo na wniosek komisji konkursowej zaakceptował ofertę i przyznał dotację na realizację w/w zadania publicznego.
W związku z tym, w dniu 26 lutego 2020 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał umowę ze stowarzyszeniem Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2020".
Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.1.2020 z dnia 26.02.2020 r. zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.03.2020 r. do 30.11.2020 r.

Całkowity koszt zadania - 91 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 80 000,00 zł
Wysokość dotacji – 80 000,00 zł.


U W A G A !!!
Zalecenia w związku z epidemią Coronavirusa (COVID-19) w wybranych krajach europejskich

W związku z globalną sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w kolejnych krajach europejskich, konieczne jest abyśmy zadbali o nasze wspólne bezpieczeństwo i podjęli podstawowe środki, które mają na celu ograniczenie ryzyka zachorowania.
Pomimo braku stwierdzenia obecności wirusa w Polsce, podejmujemy już dzisiaj, aż do odwołania następujące środki ostrożnościowe:
. wstrzymujemy podróże służbowe do Włoch oraz Chin. Ograniczamy w miarę możliwości podróże służbowe zagraniczne oraz krajowe z wykorzystaniem środków komunikacji zbiorowej,
. wstrzymujemy uczestnictwo pracowników w różnego rodzaju targach i imprezach masowych, w których wystawcami mogą być przedstawiciele firm z Chin i Włoch.
. unikamy kontaktu fizycznego z innymi osobami, w tym podawania ręki, ponieważ właśnie tą drogą rozprzestrzenia się wirus COVID-19. Unikajmy również dotykania oczu, nosa i ust,
. zaleca się mycie rąk z użyciem nie tylko mydła, ale również środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu. Zaleca się zamontowanie podajników ze środkami dezynfekcyjnymi w miejscach ogólnodostępnych (wejścia, szatnie, stołówki).
. w przypadku osób ostatnio podróżujących do Włoch, Chin lub innych krajów, w których wystąpiły okniska zakażenia koronawirusem, zaleca się obserwacje swojego stanu zdrowia i natychmiastowy kontakt ze służbami medycznymi, w przypadku zaistnienia symptomów choroby (wysoka temperatura, kaszel, symptomy grypo-podobne). W przypadku odbycia w ostatnim czasie podróży do miejsc, gdzie występuje wirus, zaleca się między innymi:
. pomiar temperatury ciała dwa razy dziennie i w przypadku wyraźnego odstępstwa od normy kontakt ze stosownymi służbami,
. noszenie maseczki ochronnej w przypadku wystąpienia podejrzanych symptomów,
. unikania kontaktu z osobami podatnymi na infekcje (kobiety w ciąży, przewlekle chorzy, osoby starsze itp.),
. unikanie wszelkiego zbędnego przemieszczania się i przebywania w dużych skupiskach ludzkich,
. podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą należy natychmiast wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce. Powyższe środki ostrożności, bazujące za zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), mają na celu ograniczenie ryzyka i zapewnienie wszystkim bezpiecznych warunków pracy, dlatego zwracamy się do Was z prośbą, abyście postępowali w sposób odpowiedzialny i przestrzegali powyższych zaleceń.Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego
W dniu 28 stycznia 2020 r. Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w 2020 roku.
Warunki konkursu, wzory druków oraz wszelkie informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tłuchowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo pod adresem: www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl w zakładce "Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych".


SOŁTYS ROKU 2019

1 lutego laureaci plebiscytu Mistrzowie Agro odebrali nagrody podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie koło Warszawy.
Tamara Kalinowska z sołectwa Koziróg Rzeczny (gmina Tłuchowo) zdobyła tytuł Sołtysa Roku Polski 2019.
Podczas odbierania nagrody towarzyszyli jej niezawodni Tłuchowianie, którzy swoją muzką i śpiewem uświetnili imprezę.

WIELKIE GRATULACJE !!!!

Relacja w Gazecie Pomorskiej

Relacja z profilu Zespołu Folklorystycznego TłuchowianieTŁUCHOWIANIN ROKU 2019
W niedzielę 26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie podczas uroczystej gali ogłoszono laureata nagrody TŁUCHOWIANIN ROKU 2019.
W tym roku statuetkę z rąk Wójta Gminy Tłuchowo odebrali członkowie zespołu folklorystycznego TŁUCHOWIANIE. Zespół od wielu lat rozsławia Gminę Tłuchowo koncertując na scenach i nie tylko scenach, w całej Polsce.

Czytaj więcejZbiórka odpadów komunalnych w 2020 roku


Od 1 stycznia 2020 roku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, odpady komunalne od mieszkańców na terenie gminy Tłuchowo odbierane będą przez firmę ECOVIR SP. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony mieszkańcom do wiadomości.

Można go również pobrać TUTAJ

Z uwagi na powyższe zmiany bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, szczególnie w pierwszych dniach realizacji usługi przez nową firmę. Wszelkie zauważone nieprawidłowości i nasuwające się uwagi prosimy zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy Tłuchowo.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy od 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Stawka za odbiór od jednej osoby od 1 stycznia 2020 roku wynosi:
- w przypadku zabudowy jednorodzinnej 19,00 zł (jeżeli odpady "bio" są zagospodarowywane na własnym kompostowniku opłata ta obniżona zostaje o 5 zł do kwoty 14,00 zł)
- w przypadku zabudowy wielorodzinnej - 14,00 zł

Jeżeli mieszkańcy danej nieruchomości nie wypełnią obowiązku prawidłowej segregacji odpadów, wówczas opłata zostanie podwyższona do kwoty 38,00 zł od osoby.


Najlepsze życzenia
Święto Niepodległości

Święto dyniowych smakówINFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

realizacja zadania publicznego z zakresu organizacji VIII Festiwalu Dyniowych Smaków

W dniu 23 września 2019 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich JAGNA w Tłuchowie, umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "VIII Festiwal Dyniowych Smaków".

Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.4.2019 zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 23.09.2019 r. do 03.10.2019r.

Wnioskowana kwota dotacji – 2.000,00 zł.
Wysokość dotacji – 2.000,00 zł.

Dożynki Prezydenckie w SpaleTak jak i w poprzednim roku, w dniach 14-15 września, grupa wieńcowa z sołectwa Trzcianka reprezentowała nasze województwo, powiat, ale przede wszystkim gminę, na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
W sobotę odbył się konkurs dożynkowych wieńców, w którym "dzieło" naszych mieszkańców zdobyło bardzo wysokie piąte miejsce.
To ukoronowanie wielotygodniowej, żmudnej pracy grupy pasjonatów z Trzcianki i Popowa, którzy poświęcili swój czas i zangażowanie, aby wykonać tak piękny wieniec, który wygrał Dożynki Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie, a teraz mógł zaprezentować się przed Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.

Lepszej promocji Gminy Tłuchowo trudno sobie wymarzyć.

W niedzielę do grupy wieńcowej dołączył jeszcze Zespół Folklorystyczny Tłuchowianie, który swoją muzyką dzielnie wsparł stoisko regionalne Województwa Kujawasko-Pomorskiego.

Galeria zdjęć


Od początkuPowożenie w PodoluW sobotę 14 września odbyły się w Podolu 3 Zawody w powożeniu. Na starcie stanęło 6 zaprzęgów. Wystąpiły również dodatkowe dwa zaprzęgi z terenu naszej gminy
Zwycięzcą został zaprzęg z Przywitowa - Karol Żelaziński i Natalia Daszkiewicz. W czasie zawodów na terenie leśniczówki odbywały się gry i konkursy dla dzieci, a kulminacją była zabawa taneczna.Święto dyniowych smakówINFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE

Na podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) informuje, że w dniu 13 września 2019 r. wpłynęła do Wójta Gminy Tłuchowo oferta zadania publicznego z zakresu promocji produktów regionalnych pn. "VIII Festiwal Dyniowych Smaków" złożona przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "JAGNA" w Tłuchowie.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o złożonej ofercie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty do Wójta Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo.

Planowany termin realizacji zadania publicznego: 23.09.2019 r. do 03.10.2019 r.
Wnioskowana kwota dotacji – 2 000,00 złZAPROSZENIE DO PODOLAZAPROSZENIEUWAGA ROLNICYROLNICY GMINY TŁUCHOWO

W związku z raportem nr 7 Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, według którego na terenie Gminy Tłuchowo wystąpiło zjawisko suszy rolniczej, Urząd Gminy Tłuchowo informuje, iż w dniach 25.07.2019 r. - 31.07.2019 r. będą przyjmowane wnioski producentów rolnych w sprawie szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Jednocześnie informujemy, że uprawami które będą poddawane szacowaniom komisji są: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe uprawiane na I kategorii glebowej tj. piasku luźnym, piasku luźnym pylastym, piasku słabo gliniastym, piasku słabo gliniastym pylastym.
Wypełnione wnioski należy składać w pokoju nr 02 (parter) w Urzędzie Gminy w Tłuchowie wraz z załącznikami tj.:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok (wniosek o dopłaty obszarowe tylko i wyłącznie wydrukowany ze strony ARiMR po zalogowaniu na eWniosekPlus) z uwzględnieniem poprawek, jeśli były zrobione.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty (w przypadku posiadania zwierząt)

Uwaga!
Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.
Podkreślamy, że powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisane do wniosku o oszacowanie szkód muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o płatności bezpośrednie.

WniosekZAPROSZENIEOtwarta Strefa Aktywności w TłuchowieOtwarta Strefa Aktywności już działa od 30 kwietnia 2019r i cieszy mieszkańców Gminy Tłuchowo
Mieszkańcy Gminy Tłuchowo mogą aktywnie spędzać czas ze swoimi pociechami na świeżym powietrzu w Otwartej Strefie Aktywności wybudowanej na działce 634 położonej w Tłuchowie (stadion gminny).

Otwarta strefa aktywności obejmuje:
Siłownie plenerowe 6 sztuk
1.Orbitrek , 2.Wyciskanie siedząc , 3.Wahadło , 4. Fitness rowerek , 5. Biegacz, 6. Wioślarz
Strefę relaksu : 1. Stolik do gry w szachy/warcaby - 2 szt., 2. Ławka z oparciem - 4 kpl, 3. Stojak na rowery (6 stanowisk) - 1 kpl. 4.Tablica informacyjna na metalowej nodze z regulaminem korzystania z OSA - 1 kpl, 5.Kosz na śmieci metalowy - 2 kpl,
Plac zabaw: 1. Urządzenie sprawnościowe wielofunkcyjne OSA- 1 kpl, 2.Ważka miejska - 1 kpl, 3. Huśtawka "bocianie gniazdo" - 1 kpl,
Ogrodzenie placu zabaw o długości 53,0mb z furtką,
Nawierzchnia na placu zabaw: nawierzchnia ze żwiru płukanego o powierzchni 165,0m2 W miejscu lokalizacji siłowni plenerowych oraz jako wykończenie robót budowlanych - trawniki o pow. 220,0m2 Dojście do placu zabaw z istniejącego placu rekreacyjnego zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej betonowej o pow. 7,5m2 Łączny koszt budowy Otwartej Stref Aktywności to 115 511,15 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach: "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018" w wysokości 50 000,00 zł.INFORMACJA - podpisano umowę na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieciTłuchowo, dnia 25.06.2019 r.
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY -

realizacja zadania publicznego: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2019".

W dniu 25.06.2019 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał ze Stowarzyszeniem Nowoczesna Gospodyni z Turzy Wilczej umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2019".
Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.2.2019 zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r.

Całkowity koszt zadania: 12 250,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 9 000,00 zł
Przyznana kwota wsparcia: 9 000,00 zł
ZAPROSZENIE - Zawody strażackie - 29 czerwca - ŹródłaW dniu 29 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 rozpoczną się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Tym razem zmagania strażaków ochotników odbędą się w miejscowości Źródła.

Zapraszamy mieszkańców gminy i gości.
Kolejne mistrzostwo Wojtka BógdałaW dniach 4-8 czerwca 2019 nad zalewem w wielkopolskim Jutrosinie rozegrano V Otwarte Motoparalotniowe Slalomowe Mistrzostwa Polski.
Podczas nich Wojtek Bógdał sięgnął po kolejny złoty medal w swojej karierze.

Serdeczne gratulacje

Wojtek, poza rywalizacją w zawodach, często uczestniczy w pokazach lotniczych zadziwiając publiczność podbiebnymi akrobacjami.
W najbliższy weekend podczas Płockiego Pikniku Lotniczego, pierwszy raz w historii, planuje wykonać "lądowanie" na skrzydle samolotu i wspólny lot na wysokości płockiej skarpy.

Zapraszamy do Płocka
VII Sesja Rady Gminy Tłuchowo31 maja 2019 r. podczas VII Sesji Rady Gminy odbyła się debata nad Raportem o Stanie Gminy Tłuchowo.
Po długiej i owocnej dyskusji Radni jednogłośnie przyjęli w/w Raport oraz udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy Tłuchowo Krzysztofowi Dąbkowskiemu.

Serdeczne gratulacje
Otwarty konkurs ofertWójt Gminy Tłuchowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2019

Szczegóły znajdując się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=2714

Wójt Gminy Tłuchowo informuje...Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ukazała się informacja o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Tłuchowo.
Szczegóły znajdują się na http://http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=2713

Trwają szkolenia z programu E-AKTYWNI


Trwają szkolenia z programu E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

- 09.05.2019 r. - 10.00-16.00 - Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sierpecka 26 - Działam w sieciach społecznościowych
- 10.05.2019 r. - 10.00-16.00 - Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sierpecka 26 - Działam w sieciach społecznościowych
- 25.05.2019 r. - 10.00-16.00 - Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sierpecka 26 - Kultura w sieci
- 26.05.2019 r. - 10.00-16.00 - Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sierpecka 26 - Kultura w sieci
- 30.05.2019 r. - 10.00-16.00 - Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sierpecka 26 - Tworzę własną stronę internetową (blog)
- 31.05.2019 r. - 10.00-16.00 - Gminna Biblioteka Publiczna ul. Sierpecka 26 - Tworzę własną stronę internetową (blog)


Zapisy na szkolenia odbywają się w Urzędzie Gminy Tłuchowo pokój 104.3 MajaZapraszamy na uroczyste obchody Święta 3 Maja oraz Dnia Strażaka.

Poczatek o godzinie 9.30 - plac przy świetlicy OSP w Tłuchowie (obok Urzędu Gminy)) - poświęcenie figury Św. Floriana
- przemarsz pod Pomnik Pomordowanych mieszkańców Gminy Tłuchowo - apel poległych, złożenie wieńców, zapalenie zniczy
- Msza Święta
- Stadion gminny - bieg strażaka, ogłoszenie wyniku przeglądu kronik strażackich, - Dzień Strażaka
ORLIK w maju


"Nowa_Piątka"""Zapraszamy

mieszkańców na spotkanie informacyjne programu "Nowa Piątka"

30 kwietnia 2019 r. o godzinie 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w TłuchowieWESOŁYCH ŚWIĄT


E-PIT


Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uprzejmie informuje, że od 15 lutego 2019 r. funkcjonuje nowa usługa ""Twój e-PIT" w zakresie rozliczeń podatkowych za 2018 rok.
W ramach tej usługi udostępnione są podatnikom wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2018.
Zeznania podatkowe zostały przygotowane na podstawie przesłanych przez płatników informacji PIT, jak również danych wykazanych przez podatników w złożonych zeznaniach za ubiegły rok.
Z zeznaniem podatkowym można się zapoznać na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl.
W urzędzie skarbowym zostało uruchomione stanowisko komputerowe dla podatników, którzy nie mają dostępu do internetu.

Termin zwrotu nadpłaty podatku wynikającego ze złożonego zeznania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej został skrócony do 45 dni, natomiast w przypadku złożenia zeznania w wersji tradycyjnej papierowej wynosi 3 miesiące.

Z poważaniem
Mariusz MańkowskiINFORMACJA


Tłuchowo, dnia 26.02.2019 r.
ORG.421.1.1.2019

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2019
Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, a także § 15 ust. 1 Uchwały Nr XXX/222/2018 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Wójt Gminy Tłuchowo ogłasza
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2019”. W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 20 lutego 2018 r. wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Gminny Zespół Sportowy „TŁUCHOWIA” w Tłuchowie. Komisja konkursowa ustaliła, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Wójt Gminy Tłuchowo na wniosek komisji konkursowej zaakceptował ofertę i przyznał dotację na realizację w/w zadania publicznego. W związku z tym, w dniu 26 lutego 2019 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał umowę ze stowarzyszeniem Gminny Zespół Sportowy „TŁUCHOWIA” w Tłuchowie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2019”. Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.1.2019 z dnia 26.02.2019 r. zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r.

Całkowity koszt zadania - 70 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 59 000,00 zł
Wysokość dotacji – 59 000,00 zł.
ZAPROSZENIE


E-DOWÓD


KONKURS


29 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2019

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/?c=312

TŁUCHOWIANIN ROKU 2018


Coroczną tradycją w miesiącu styczniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie ogłaszany laureat nagrody Tłuchowianina Roku.

Statuetkę honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2018 otrzymała "grupa wieńcocwa sołectwa Trzcianka"

w i ę c e j

E - AKTYWNI


Regulamin, deklaracja uczestnictwa w projekcie, formularz zgłoszeniowy
i inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronie BIP K l i k n i j


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


Od 2 stycznia 2019 roku przy ulicy Leśnej w Tłuchowie został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00-16.00.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2019 roku opłata za odpady komunalne na terenie gminy Tłuchowo wynosi:
- 13,00 zł od osoby przy zbiórce selektywnej
- 26,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny


Sesja Rady Gminy Tłuchowo21 grudnia o godzinie 9.00 rozpocznie się III Sesja Rady Gminy Tłuchowo.
Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym obraz z sesji jest transmitowany.
Linki do oglądanie transmisji umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://tluchowo.nowoczesnagmina.pl/ w zakładce "Sesje Rady Gminy Tłuchowo / Transmisja".

KLIKNIJ


Renegate 2018


14 i 15 listopada na terenie całej Polski zawyją syreny alarmowe.
W te dni odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem "Renegade 2018"".
Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II (czyli zdarzenia dotyczącego naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej), podczas którego uruchomione zostaną syreny Centralnego Systemu Alarmowania.
Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania w całej Polsce będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego.


11 listopada - świętujmy razem ...
Wybory Samorządowe21 października odbyły się Wybory do Rady Gminy , Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Wójta.

Uprzejmnie informuję, że w wyborach do Rady Gminy Tłuchowo wybrani zostali następujący kandydaci:

1) Wielgocka Elżbieta
2) Stawarz Jadwiga
3) Wyrostkiewicz Przemysław
4) Rykaczewska Barbara
5) Kokosza Jan
6) Kalinowska Tamara
7) Rykowski Remigiusz
8) Zabost Jacek
9) Grąbczewski Paweł
10) Kuczmarska Wioletta
11) Bukowska Joanna
12) Łydziński Andrzej
13) Sobiecki Ignacy
14) Zych Stanisław
15) Struś Łukasz


Frekwencja w naszej gminie wyniosła 54%, a największą aktywnością wykazali się mieszkańcy sołectwa Borowo - 72%.

Dziękuję wszystkim kandydatom do Rady Gminy i Rady Powiatu za zaangażowanie i wykazaną aktywność społeczną.
W imieniu własnym gorąco dziękuję za zaufanie i wybór na następną kadencję

Krzysztof Dąbkowski


Informacja o podpisaniu umowy


Tłuchowo, dnia 27.09.2018 r.
INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY -
realizacja zadania publicznego z zakresu organizacji „VII Festiwalu Dyniowych Smaków”

W dniu 27 września 2018 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał ze Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich "JAGNA" w Tłuchowie, umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "VII Festiwal Dyniowych Smaków".


Zgodnie z podpisaną umową Nr 421.3.2018 zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.Wnioskowana kwota dotacji – 2.000,00 zł.
Wysokość dotacji – 2.000,00 zł.


ZaproszenieInformacja o złożonej ofercie


Tłuchowo, dnia 18.09.2018 r.
INFORMACJA O ZŁOŻONEJ OFERCIE

Na podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r.,. poz. 250 z późn. zm.) informuje, że w dniu 14 września 2018 r. wpłynęła do Wójta Gminy Tłuchowo oferta zadania publicznego z zakresu promocji produktów regionalnych pn. „VII Festiwal Dyniowych Smaków” złożona przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „JAGNA” w Tłuchowie. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o złożonej ofercie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty do Wójta Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20.

Planowany termin realizacji zadania publicznego: 28.09.2018 r. do 12.10.2018 r.
Wnioskowana kwota dotacji – 2 000,00 zł


Pomoc suszowa dla rolnikówSesja Rady Gminy Tłuchowo


W dniu 11 września o godz. 10.00 odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XXVIII Sesja Rady Gminy Tłuchowo. Proponowany porządek obrad znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zapraszamy.


Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 września 2018r


Ogromnym sukcesem dla Sołectwa Trzcianka i Gminy Tłuchowo zakończyły się Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które w tym roku odbywały się w Wąbrzeźnie.
W najważniejszej konkurencji - konkursie na wieniec tradycyjny zwycieżył wieniec wykonany przez mieszkańców Trzcianki - wielkie gratulacje !!!!!!

Dzięki naszemu zespołowi Tłuchowianie, który ośpiewywał wieniec, ale również całe stoisko Powiatu Lipnowskiego- stoisko to wygrało konkurs na najładniejsze stoisko powiatowe, a ... zwycięzcą w kategorii wieniec nowoczesny został wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Trutowie (gmina Kikół).

Tak więc potrójne zwycięstwo w Wąbrzeźnie.


To ogromny sukces mieszkańców Trzcianki - ich wieniec będzie reprezentował Wojewóztwo Kujawsko - Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale, które odbędą się w dniach 15-16 wrześniaZAPRASZAMY !!!!!Niezapominajmy o naszej historii...1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej podczas uroczystej Mszy św. został odłonięty obelisk i posadzony dąb pamięci.
Na kamiennej tablicy wykuto wraz z herbem gminy napis:
"Za tym wzgórzem, przy drewnianym moście w Kozirogu Łęgu, 4 kwietnia 1863r. w potyczce z Rosjanami śmierć poniosło czterech powstańców styczniowych.
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Mieszkańcy Gminy i Parafii Tłuchowo 1 września 2018r."

W uroczystości, oprócz mieszkańców gminy, wzięli udział zaproszeni goście: Aneta Jędrzejewska - Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Anna Smużewska - Wicestarosta Lipnowski, Jakub Politowski – Zastępca Komendanta PSP w Lipnie, przedstawiciele władz Gminy Tłuchowo z Wójtem Krzysztofem Dąbkowskim na czele, poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP, harcerze.

Później na stadionie w Tłuchowie odbył się Bieg Strażaka o Puchar Świętego Floriana, w którym I miejsce zdobył Piotr Skrzyński z OSP Koziróg Leśny, II miejsce – Kamil Giżyński z OSP Jasień, III miejsce – Przemysław Gasik z OSP Trzcianka.

Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie dla wszystkich jednostek OSP z terenu nowego sprzętu ratownictwa medycznego, Sprzętu tak bardzo potrzebnego w działaniach ratowniczych njaszych strażaków.
Kolejnym punktem był rozegrany mecz piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, samorządowcy kontra oldboje drużyny Tłuchowia.
Po wspaniałej walce, ale przede wszystkim zabawie, puchar powędrował w ręce oldbojów :-(

Ostatnim akcentem była trwająca do północy zabawa taneczna.


Odpoczywajmy aktywnie !!!!!15 lipca - Dzień Ziemi TłuchowskiejZapraszamy na start ...Uwaga - ROLNICY Z TERENU GMINY TŁUCHOWO !!!!


OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA STRAT W UPRAWACH SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

W związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych na obszarze Gminy Tłuchowo informuję, że Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw szacowania szkód.

W Urzędzie Gminy Tłuchowo (PARTER - POKÓJ 02) do dnia 6 lipca będą przyjmowane pisemne wnioski od zainteresowanych rolników o dokonanie szacowania szkód.

Wniosek (zgłoszenie strat) dostępny jest w Urzędzie oraz na stronie internetowej KLIKNIJ


Strażacy zapraszają !!!!PROŚBA O POMOC


Dnia 11 czerwca 2018r. miejscowości Turza Nowa gmina Tluchowo spłonął dom mieszkalny.
Matka wraz z niepełnosprawną córką utraciły dach nad głową i dorobek całęgo życia.
Gmina Tłuchowo otworzyła subkonto, na które można wpłacać darowizny dla poszkodowanych.

Numer konta -         77 9542 0008 2005 0500 3825 0031


Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy


OGŁOSZENIE- Otwarty konkurs ofert


W dniu 11 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Tłuchowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości w roku 2018.
Warunki konkursu, wzory druków oraz wszelkie informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tłuchowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuchowo pod adresem: www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl w zakładce „Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych”.


Sołectwo Jasień zapraszaNowy portal dla rolnikówPragniemy poinformować o nowoczesnym portalu rolnym Agromarket24.

Portal ten skierowany jest głównie do rolników oraz grup producenckich.
Agromarket24 to internetowa giełda rolna, na której można bezpłatnie dodawać i przeglądać ogłoszenia rolnicze.
Dzięki rozbudowanej bazie odbiorców można w łatwy i szybki sposób znaleźć klientów na swoje produkty rolne.
Dodatkową korzyścią jest sprzedaż bezpośrednia między producentami, a odbiorcami końcowymi. Omijając pośredników rolnicy mogą uzyskać wyższe ceny za swoje produkty.

Aby dowiedzieć się więcej o giełdzie, wejdź na ogłoszenia kupię – sprzedam AgroMarket24 .

www.agro-market24.pl


!!!!!!!!!!!!3 MAJA - spędźmy ten dzień razem
Zapraszamy na uroczystości 3 Maja.

Wymarsz o godzinie 11.00 spod budynku Urzędu Gminy Tłuchowo, następnie Apel Poległych, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przy pomnikiu pomordowanych w centrum Tłuchowo oraz przy symbolicznym grobie strażaka na parafialnym cmentarzu.Dalsza część obchodów będzie miała miejsce w miejscowości Źródła.

- godz. 12.oo - Msza Święta Polowa
- godz. 14.oo - Uroczystości 90-lecia Jednostki OSP Źródła


Apel do rolników


Producenci rolni!

W związku ze zgłoszeniami zatruć pszczół środkami ochrony roślin przypominamy o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz pokryte spadzią, a także w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Przede wszystkim proponuję dobierać starannie porę wykonywania zabiegu ochrony roślin. Najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem po oblocie pszczół.

Jestem przekonany, że los pszczół nie jest nam obojętny i wspólne działania przyczynią się do ich realnej ochrony.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo


Palący problem ...


Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników.

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM! Argumenty przeciwko:
1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.
3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.
4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.
5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.


Zapraszamy na spotkanie
... :-)
Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów


Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców gminy Tłuchowo o organizacji mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego należy dostarczyć następujące odpady : odpady wielkogabarytowe (meble), sprzęt elektryczny i elektroniczny, materiały budowlane i rozbiórkowe, opony, leki przeterminowane oraz zużyte baterie i akumulatory w niżej podanych terminach i miejscach lokalizacji PSZOK:1. W dniach 19 - 20 marca 2018r. ( w poniedziałek od godz. 8.00 do wtorku do godz. 8.00 ) przy Urzędzie Gminy Tłuchowo ul. Sierpecka 20.

2. W dniach 20 - 21 marca 2018r. ( we wtorek od godz. 10.00 do środy do godz. 10.00 ) na działce p. Piotra Blonkowskiego w Mysłakówku

3. W dniach 21 - 22 marca 2018r. ( w środę od godz. 12.00 do czwartku do godz. 12.00 ) przy posesji p. Marii Krępic w Jasieniu

4. W dniach 22 - 23 marca 2018r. ( w czwartek od godz. 14.00 do piątku do godz. 14.00) przy Świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej


Nie będą przyjmowane: folie i opony z rolnictwa i działalności gospodarczej, eternit, papa, wełna mineralna, styropian i opakowania po środkach ochrony roślin, olejach silnikowych i przekładniowych.Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
Rusza kolejny sezon ORLIKA ...Kompleks Boisk Sportowych„Moje Boisko - Orlik 2012” czynny w okresie od 01.03.2018r. do 30.11.2018r.
w godzinach :

Poniedziałek – 15.00. - 20.00
Wtorek -15.00 - 20.00
Środa 16.00 - 21.00
Czwartek 15.00 - 20.00
Piątek 16.00 - 21.00
Sobota 15.00 - 20.00
Niedziela 15.00 - 20.00

Zajęcia na obiekcie prowadzą dwaj animatorzy:
1. Robert Urbański - tel. 784 368 284
2. Tomasz Kwieciński – tel. 510 127 407

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko- Orlik 2012” przy ulicy Szkolnej 3 w Tłuchowie.


100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCIW związku ze zbliżającą się rocznicą Wydawnictwo Negatyw Sp. z o.o. wydało album "NIEPODLEGŁA POLSKA - 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI; 1918-2018 KUJAWSKO-POMORSKIE".

W albumie znajduje się również rozdział poświecony naszej gminie.
Dostęp on-line po kliknięciu w obrazek


Dotacja przyznana !!!!INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2010 roku, a także § 17 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/168/2017 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 listopada 2017 r., Wójt Gminy Tłuchowo ogłasza o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert: "Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2018".

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 20 lutego 2018 r. wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Gminny Zespół Sportowy „TŁUCHOWIA” w Tłuchowie.
Komisja konkursowa ustaliła, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Wójt Gminy Tłuchowo na wniosek komisji konkursowej zaakceptował ofertę i przyznał dotację na realizację w/w zadania publicznego. W związku z tym, w dniu 26 lutego 2018 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał umowę ze stowarzyszeniem Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2018". Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.1.2017 z dnia 26.02.2018 r. zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.03.2018 r. do 30.11.2018 r.

Całkowity koszt zadania - 62 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji – 50 000,00 zł
Wysokość dotacji – 50 000,00 zł.Rozbudowa oczyszczalni trwa


   Gmina Tłuchowo w 2018 roku będzie kontynuować rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków, której remont rozpoczął się w drugim półroczu 2017 roku.
Rozbudowa podzielona została na dwa etapy: w ramach pierwszego etapu zostanie rozbudowana cześć biologiczna oczyszczalni, natomiast część osadowa zostanie zrealizowana w ramach drugiego etapu.
Na wymienione przedsięwzięcie gmina pozyskała środki finansowe z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" w wysokości 699 679,00 zł. Planowany koszt budowy w ramach pierwszego etapu wyniesie: 1 568 004,00 zł.
Pomiędzy Gminą Tłuchowo a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zawarta została umowa pożyczki płatniczej do kwoty 699 679,00 zł, na dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Spłata pożyczki płatniczej nastąpi na koniec 2018 roku ze środków otrzymanych z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" .

Dalsza rozbudowa oczyszczalni w ramach drugiego etapu będzie kontynuowana w następnych latach.
Tak rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia pozwoli gminie w pełni spełnić efekt ekologiczny.


Tłuchowianin Roku 2017


28 stycznia, Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Laureatem Honorowej nagrody Tłuchowianin Roku 2017 została za 106 lat bezinteresownej służby człowiekowi Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuchowie .


Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuchowie jest najstarszą jednostką strażacką w gminie.
Założona została ...

czytaj dalej


KOMUNIKAT !!!!DOTYCZY - przebudowa drogi wojewózkiej 559 Lipno-Kamień Kotowy

EUROVIA POLSKA SA informuje,

że w związku z przystąpieniem do robót na odcinku od km 22+000 (rondo) do km 23+593 (granica wojewóztwa) wystąpią utrudnienia, lub krótkotrwały brak dojazdu do posesji w związku z prowadzzonymi pracami

Planowany termin zadań na w/w odcinku : 26.01.2018 - 30.04.2018.


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w 2018 roku


Od 1 lutego 2018 r. obowiązują nowe stawki za odpady komunalne:

odpady zbierane SELEKTYWNIE :
9,00 zł za każdą osobę

odpady zbierane NIESELEKTYWNIE :
18,00 zł za każdą osobę

Harmonogram zbiórki w poszczególnych miejscowościach KLIKNIJ


Zaproszenie


Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywna młodzież” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych. Do udziału w projekcie może przystąpić 65 osób w tym 40 kobiet, 25 mężczyzn zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim.
Uczestnikami projektu są osoby młode, w wieku od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się ani nie kształcą w trybie stacjonarnym, nie pracują – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w Urzędach Pracy
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

W ramach projektu każdy Uczestnik/Uczestniczka otrzyma następujące formy wsparcia:
• Indywidualny Plan Działania
• Pośrednictwo pracy
• Szkolenia zawodowe (zgodnie z IPD)
• 3-miesięczny płatny staż

W ramach projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek.


Projekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Do udziału w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnością oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Liczba miejsc ograniczona! Z poważaniem,
Zespół Akademii Biznesu MDDP
Tel. 22 208 26 78, 22 208 21 13, 22 162 78 30
biuro@aktywnamlodziez.com.pl
www.aktywnamlodziez.comJubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiegoW dniu 13 listopada 2017r. w Gminie Tłuchowo obchodzony był Dzień Praw Rodziny.
Podczas tej uroczystości 6 parom z terenu gminy zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.
Wśród zacnego grona dostojnych Jubilatów znaleźli się: Arleta i Józef Nowakowscy, Anna i Tomasz Woźniccy, Tadeusz i Zofia Wiśniewscy, Stanisława i Piotr Kalinowscy, Zofia i Zdzisław Cybulscy, Halina i Ludwik Kłobukowscy.
- "Minęło 50 lat od chwili, kiedy w obecności świadków i waszych najbliższych, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego złożyliście uroczyste oświadczenie o zawarciu małżeństwa. Przyrzekaliście wówczas, że uczynicie wszystko, aby wasze małżeństwa były zgodne, szczęśliwe i trwałe. Państwa obecność tu dowodzi , że dochowaliście wbrew wszelkim przeciwnościom przysięgi małżeńskiej, bo przecież miłość jest dawaniem nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku"- powiedziała Iwona Strzałkowska Kierownik USC

Tradycją jest, że jubileuszom 50-lecia pożycia małżeńskiego towarzyszy wręczenie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Te w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczył Józef Ramlau - Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski, włodarz Gminy Tłuchowo wraz z Przewodniczącą Rady Gminy.


Święto Odzyskania Niepodległości


Jak co roku mieszkańcy Gminy Tłuchowo uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość rozpoczął przemarsz spod Urzędu Gminy pod pomnik w centrum Tłuchowa, a następnie pod mogiłę powstańców styczniowych przy kościele, gdzie skłądano wieńce i palono znicze.
Kolejnym punktem była msza święta za Ojczyznę.
Potem uroczystości przeniosły się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbył się XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej.
W tym roku na tłuchowskiej scenie zaprezentowało się 15 zespołów i solistów, którzy śpiewem i tańcem złożyli hołd bojownikom o wolność Polski.
W przeglądzie wystąpili:
-Gminno Parafialna Orkiestra Dęta
-Szkoła Podstawowa w Mysłakówku
-Kamyki
-Szkoła Podstawowa w Tłuchowie
-Studio Piosenki GOK
-"Brzydkie Kaczątko" z Jasienia
-Szkoła Podstawowa w Tłuchowie - Zespół taneczny
-Zosia Meller
-Klaudia Wrześniak
-Weronika Wiśniewska
-Roksana Olwert
-Julia Jankowska
-Chór Vena
-Zespół Tłuchowianie
-Chór Gloria


Nowoczesne szkołyGmina Tłuchowo otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na zasadach określonych w rozporządzeniu oraz uchwale nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- "Aktywna tablica", na zakup pomocy dydaktycznych wskazanych w § 2 ust. 5 rozporządzenia, niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Program realizowany będzie od dnia 26 października 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowa im Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie i Publicznej Szkole Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku.


Całkowita wartość projektu to 35 000,00 zł, z czego:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Tłuchowie
Wartość zadania - 17 500,00 zł
Dotacja - 14 000,00 zł
Wkład własny - 3 500,00 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Mysłakówku
Wartość zadania - 17 500,00 zł
Dotacja - 14 000,00 zł
Wkład własny - 3 500,00 zł


Mocno zawiało....


W ciągu ostatniego weekendu przez teren Polski przechodził huragan "Grzegorz". Bardzo silny wiatr spowodował wiele zniszczeń na obszarze całego kraju
Na terenie naszej gminy również nie obyło się bez strat.
Częściowemu uszkodzeniu uległ dach na Szkole Podstawowej w Mysłakówku.
Wielkie wyrazy uznania i szacunku dla strażaków ochotników z OSP Tłuchowo i Mysłakówko którzy nie zważając na silne porywy wiatru i grożące niebezpieczeństwo zabezpieczyli dach przed dalszymi uszkodzeniami, a budynek szkoły przed możliwym zalaniem.


Wybory Uzupełniające do Rady Gminy TłuchowoW związku z wygaśnięciem mandatu Radnego w okręgu wyborczym nr 14 (obejmującym sołectwo Trzcianka) Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządził Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo.
Data wyborów wyznaczona została na niedzielę 17 grudnia 2017 roku


Centrum Zenit zaprasza
Informacja o złożonej ofercie - Festiwal Dyniowych SmakówNa podstawie art. 19a ust. 1, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r.,. poz. 1817 z późn. zm.) informuje, że w dniu 08 września 2017 r. wpłynęła do Wójta Gminy Tłuchowo oferta zadania z zakresu promocji produktów regionalnych pn. "Festiwal Dyniowych Smaków" złożona przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „JAGNA” w Tłuchowie.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o złożonej ofercie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Planowany termin realizacji zadania publicznego: 28.09.2017 r. do 02.10.2017 r.
Wnioskowana kwota dotacji – 2 000,00 zł


"W zdrowym ciele zdrowy duch"
Przy stadionie gminnym w Tłuchowie powstałą siłownia zewnętrzna.
Siłownie zewnętrzne to urządzenia do aktywnej rekreacji w plenerze, dają możliwość łączenia aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu.
Siłownia zewnętrza ma przewagę w porównaniu z tradycyjnymi siłowniami czy klubami fitness, gdyż jest ogólnie dostępna i bezpłatna.
Zamontowanych zostało 8 urządzeń, które poprzez różny stopień trudności wykonywanych ćwiczeń dają możliwość aktywnego wypoczynku zarówno amatorom jak i profesjonalnym sportowcom.
Dodatkowo siłownia zewnętrzna to świetne miejsce nie tylko na aktywność fizyczną, ale również na życie towarzyskie lokalnej społeczności.

Zapraszamy do aktywnego korzystania ....


Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnychZnamy już szczegóły II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory".
Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w poniedziałek, 28 sierpnia przyjęła regulamin Konkursu.
Będzie on poświęcony wyborom samorządowym, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br. 9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII - IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne.

Szczegółowy regulamin dostępny na stronie: www.pkw.gov.pl


10 września- Komenda Powiatowa Policji zaprasza
Dożynki Powiatowo - Gminne -26 sierpnia 2017 r.Tegoroczne powiatowe świętowanie dożynkowe zorganizowano w Tłuchowie. W tłuchowskiej świątyni podziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony.
Następnie korowód przeszedł na gminny stadion, gdzie podzieliliśmy się chleben z tegorocznej mąki .... ...czytaj dalej

.fotorolecja na stronie Powiatu Lipnowskiego

.fotorolecja na stronie PhotoPaula


Trwa przyjmowanie wnioskówPrzypominamy, że w miesiącu sierpniu trwa w Urzędzie Gminy Tłuchowo przyjmowanie wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz wniosków o zwrot akcyzy zawartej w w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolniczej


GODZINA WW 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia o godzibnie 17.00 celem jednoczesnego upamiętnienia tego wydarzenia zawyją syreny alarmowe na terenie całego kraju.


U W A G A     U P A Ł   !!!


Fala upałów nad Polską.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że aby bezpiecznie przetrwać upały należy ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm.
Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.
RCB przypomina też, że nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie.

W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu jak: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.


BRAAAAWOOOO WOOOOOJTEEEK !!!!Wojciech Bógdał zwyciężcą The World Games 2017 we Wrocławiu. Motoparalotniarz Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej w Płocku, "jagiellończyk", student płockiej filii Politechniki Warszawskiej, tłuchowianin, został złotym medalistą, największej w historii imprezy sportowej w Polsce, X Igrzysk Sportów Nieolimpijskich we Wrocławiu, imprezy organizowanej co 4 lata, pod patronatem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Po trzydniowych zmaganiach najlepszych pilotów świata, Wojtek w pięknym stylu zdobył najwyższe trofeum w zawodach, które mają wyższą rangę od mistrzostw świata.


Strażacy z Tłuchowa mają nowy samochód


Strażacy z Tłuchowa odebrali nowy ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Toruniu kupił siedem takich pokazdów, które trafiły do OSP Papowo Toruńskie, Straszewo, Tłuchowo, Nowa Wieś Wielka, Lniano, Jabłonowo Pomorskie, Śmiłowice.
W ramach postępowania przetargowego cztery samochody na podwoziu MAN dostarczyła firma Stolarczyk, a trzy na podwoziu Scania firma WISS. Każdy wóz posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów.


Ich zakup został zrealizowany w ramach zadania Nowoczesne służby ratownicze – zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – etap I współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.


Od poniedziałku prace i objazd na trasie Lipno - Płock


W poniedziałek 24 lipca w związku z pracami budowlanymi zamknięta zostanie część drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z Płockiem.
To jedna z pięciu dużych inwestycji poprawiająca bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich uruchomionych w tym roku.

Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem wspomnianej drogi krajowej nr 10).
Jej modernizacja kosztuje 59 mln zł. Inwestycja jest finansowana ze środków europejskich, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.

Do tej pory wykonawca, firma Eurovia prowadził prace związane z wycinką drzew oraz w poboczu drogi.
Teraz w ramach kolejnego etapu robót konieczne jest zamknięcie części drogi.
Trasa będzie nieprzejezdna na odcinku od Jasienia do Kamienia Kotowego.
Pojazdy osobowe będą mogły korzystać od Suradowa z objazdu przez drogę lokalną biegnącą przez Czarne i Wielgie. Następnie należy się kierować droga wojewódzką nr 558 do m. Wylazłowo. Tam ruch kierowany będzie drogą lokalną do m. Chalin i dalej drogą wojewódzką nr 541 do Kamienia Kotowego.
Tranzyt oraz pojazdy ciężarowe od Lipna zostaną skierowane na ciąg tras wojewódzkich nr 558 (przez Wielgie), nr 562( przez Dobrzyń nad Wisłą) i nr 541 (do Kamienia Kotowego).

Na dalszym etapie nieprzejezdny będzie odcinek od Jasienia do Suradowa a nastepnie od Suradowa do Lipna.
Z zamkniętych odcinków będą mogli korzystać mieszkańcy dojeżdżający do posesji.
W trakcie prac również na przejezdnych odcinkach drogi nr 559 kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami: ograniczeniem prędkości, ruchem wahadłowym oraz pojazdami pracującymi na drodze.
Dlatego osoby korzystające z modernizowanej drogi prosimy o zarezerwowanie więcej czasu na podróże.


Ochotnicze Hufce Pracy zapraszają16 lipca - Dzień Ziemi Tłuchowskiej


W Tłuchowie potrafią się bawić ....

Impreza zaczęłą się o 9 rano startem do biegu na dystansie 5 i 10 kilometrów.
Tłuchowski bieg staje się coraz bardziej popularny. W tym roku wystartowało około czterdziestu zawodników, wielu spoza naszego terenu.
Zwycięzcą biegu na 10 km został Piotr Wiśniewski, a wśród kobiet - Kuchcicka Katarzyna.
Zwyciężcą biegu na 5 km został Wojnarowski Radosław, wśród kobiet Katarzyna Wiśniewska.
Wyrazy uznania i gratulacje dla wszystkich, którzy wystartowali ukończyli bieg.


Mieszkańcy Gminy Tłuchowo bawią się w sposób aktywny - dlatego kolejnym, wieloletnim już, elementem obchodów Dni Ziemi Tłuchowskiej jest rajd rowerowy po terenie gminy.

Główne obchody rozpoczęły się o godzinie 15 na stadionie gminnym w Tłuchowie

Uczestnicy konkursu "Eko-Aktywni", który polegał na zbiórce makulatury i zakrętek otrzymali sadzonki kwiatów i krzewów ozdobnych.
Rozstrzygnięty został również V Przegląd Kronik Strażackich:
- I miejsce - OSP Tłuchowo
- II miejsce - OSP Trzcianka
- III miejsce - OSP Źródła i OSP Mysłakówko

Nie zabrakło również atrakcji dla rodzin i dzieci. Dmuchańce, baseny , trampoliny, animatorzy, zawody w dojeniu "krowy", czy slalom w "alkogoglach", to tylko niektóre z nich .
Aktywnie włączyli się również członkowie Klubu Motocyklowego WOLNY DUCH, którzy przeprowadzili kilka konkurencji sprawnościowych w jeździe na jednośladach.

Kulminacją zabawy był koncert zespołu bluesowego Zdrowa Woda, a później zabawa taneczna przy muzyce zespołu Soft.

XXI Sesja Rady Gminy Tłuchowo


29 czerwca podczas XXI Sesji Rady Gminy Tłuchowo Radni jednogłośnie udzieli absolutorium za 2016 rok Wójtowi Gminy - Krzysztofowi Dąbkowskiemu.

Podczas Sesji uchwalono również 3% podwyżkę cen wody i odprowadzania ścieków oraz przyjęto Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuchowo.


Zawody strażackie 24 maja 2017 r.


-------------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki OSP:
1. OSP Borowo
2. OSP Tłuchowo
3. OSP Tłuchówek
4. OSP Mysłakówko
5. OSP Koziróg Leśny
6. OSP Trzcianka
7. OSP Źródła
8. OSP Jasień

W zawodach udział wzięła również Kobieca Drużyna Pożarnicza z Trzcianki.


Wyniki MDP (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze):
1. MDP Jasień
2. MDP Tłuchówek
3. MDP Tłuchowo
4. MDP Koziróg Leśny


Za najlepiej wykonaną musztrę wyróżniono OSP Borowo i MDP Jasień.
GRATULUJEWMY !!!!


Strażacka koszykówkaZgłoszenia drużyn przyjmuje Animator sportu (Boisko Orlik) - Pan Robert Urbański

Do pobrania:
Regulamin
Zgoda opiekuna prawnego


Rusza budowa drogi 559


We wtorek (23 maja) w Kamieniu Kotowym (powiat lipnowski) odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty na budowie 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa.
Gruntowna przebudowa, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania, będzie kosztować 59 mln złotych.
- To jedna z 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, którą zamierzamy sfinansować w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Trasa zostanie przebudowana w oparciu o najlepsze standardy zakładające poprawę bezpieczeństwa i jakości podróżowania. W ciągu półtora roku projekt będzie rozliczony – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem wspomnianej drogi krajowej nr 10).

Wyłoniona w przetargu firma Eurovia Polska wykona zadanie za kwotę 58,9 mln zł i obejmie prace 7-letnią gwarancją.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku. Prace rozpoczną się od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (wycinkę drzew zrekompensują nowe nasadzenia). Przygotowywana jest również tymczasowa organizacja ruchu. Część odcinków będzie wyłączona z ruchu, by prace mogły być realizowane w szybkim tempie.
- To największa inwestycja drogowa w powiecie lipnowskim od lat. W ramach prac jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Przy drodze powstaną pobocza, zaplanowano też przebudowę zatok autobusowych i budowę nowych, a przejścia dla pieszych zostaną oświetlone – mówi członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.


Modernizacja trasy nr 559 w skrócie:
- Długość drogi – 22 km
- Termin realizacji – czerwiec 2018 roku
- Koszt zadania – 58,9 mln
- Gwarancja – 7 latWięcej informacji na stronie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30877-droga-z-lipna-w-kierunku-plocka-w-budowie


Szansa na własny biznes ...Centrum Edukacji i Kultury Zenit we Włocławku rozpoczęło rekrutację i ogłasza nabór 50 kandydatów do udziału w projekcie „Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”
Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niepracujących powyżej 29 roku życia1, zamieszkujących teren powiatu lipnowskiego oraz zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy rolnicy (posiadający status osoby bezrobotnej), prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa (mogą ubiegać się o środki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej)

W ramach projektu można otrzymać:
dotację na uruchomienie działalności gospodarczej do 24 000 zł,
szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
wsparcie mentora,
doradztwo biznesowe,
wsparcie pomostowe przez okres od 6 do 12 miesięcy po 600 zł/msc

Informacje i zapisy:
tel. 54 426-26-66, 512—093-522
w siedzibie Biura Projektu
„Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ALTERNATYWA”
ul. Młynarska 1A/3,
87 – 800 Włocławek
www.cezenit.pl


Zaproszenie dla przedsiębiorcówKRUS przypomina


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
W myśl przepisu art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że  nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od  przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2016 r. wynosi 3.258 zł.
Przekroczenie obowiązującej w roku 2016 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z  pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w  KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do 31 maja 2017 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.


Apel do rolników


Producenci rolni!

W związku ze zgłoszeniami zatruć pszczół środkami ochrony roślin przypominam o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno stosować preparatów toksycznych dla pszczół na rośliny uprawne w czasie kwitnienia oraz pokryte spadzią, a także w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek.

Przede wszystkim proponuję dobierać starannie porę wykonywania zabiegu ochrony roślin. Najlepiej wykonywać zabiegi wieczorem po oblocie pszczół.

Jestem przekonany, że los pszczół nie jest nam obojętny i wspólne działania przyczynią się do ich realnej ochrony.

Krzysztof Dąbkowski
Wójt Gminy Tłuchowo


Pomóżmy Małgosi ...Droga z Kamienia Kotowego do Tłuchowa będzie przebudowana...Już w najbliższych dniach rusza przebudowa Drogi Wojewódzkiej Nr 559 (Lipno-Kamień Kotowy).
Prace potrwają do połowy roku 2018.
Jednocześnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zamierza wyremontować ponad 2 kilometry trasy z Tłuchowa w kierunku Kamienia Kotowego do nowo wybudowanego ronda.
Przetarg został już ogłoszony, a prace mają rozpocząć się w wakacje.Więcej informacji na stronie:
Tygodnika CLI


3 Maja - Zaproszenie90-lecie OSP Borowo


1 maja 2017 roku Druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie zapraszają na uroczystość 90-lecia powstania jednostki.

- 13.30 - zbiórka na placu przy strażnicy OSP w Mokowie
- 14.00 - Msza Św. w kościele p.w. Marii Magdaleny w Mokowie

- 15.30 - uroczystość w Borowie:
         - uroczysty apel
         - X Bieg Strażaka "O Puchar Św. Floriana"


Palący problem ...


Rokrocznie wraz z początkiem wiosny zauważalnie wzrasta liczba pożarów spowodowanych wypalaniem łąk i nieużytków. Technika ta, stosowana w prymitywnych kulturach rolniczych w dalszym ciągu niestety znajduje zwolenników.

WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM! Argumenty przeciwko:
1. Groźba spowodowania niekontrolowanego pożaru: Zmiana kierunku wiatru radykalnie zwiększa ryzyko wymknięcia się ognia spod kontroli. Wskutek wypalania pól każdego roku dochodzi do zagrożenia ludzkiego życia, zdrowia i mienia.
2. Grzywna lub kara więzienia: Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody i Ustawy o lasach sprawcy podpalenia grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł, ponadto trzeba liczyć się z koniecznością zapłaty za działanie strażaków. Jeśli natomiast dojdzie do pożaru zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu ludzkiemu, może zapaść wyrok nawet do 10 lat więzienia.
3. Utrata dopłat rolniczych: Ministerstwo Rolnictwa sformułowało zalecenia tzw. "Dobrej Kultury Rolnej". Po stwierdzeniu, że rolnik ich nie przestrzega, bardzo prawdopodobne jest wstrzymanie lub zmniejszenie dopłat bezpośrednich dla jego gospodarstwa.
4. Erozja gleby: Wbrew powszechnej opinii, w wyniku wypalania ziemia TRACI żyzność. Płomienie spowalniają asymilacje azotu, ponadto resztki roślin, które zgniją, tworzą warstwę urodzajnej próchnicy.
5. Wyginięcie pożytecznych zwierząt: Ogień uśmierca mrówki, które rozkładają resztki roślin i zwalczają szkodniki. Giną również biedronki, redukujące liczbę mszyc. Płomienie zagrażają też dżdżownicom, trawiącym masę organiczną w glebie przyczyniając się do użyźnienia ziemi.


Rusza porzebudowa drogi wojewódzkiej nr 559Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Eurovia podpisali 15 marca w Urzędzie Marszałkowskim umowę na modernizację 22-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 z Lipna do granicy województwa.

Gruntowna przebudowa, dzięki której poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania, będzie kosztować 59 mln złotych.
- To jedna z 14 inwestycji na drogach wojewódzkich, którą zamierzamy sfinansować w oparciu o nasz Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
Trasa zostanie przebudowana w oparciu o najlepsze standardy zakładające poprawę bezpieczeństwa i jakości podróżowania. W ciągu półtora roku projekt będzie rozliczony – mówi marszałek Piotr Całbecki. Trasa między Lipnem i granicą województwa komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową numer 10. Po przebudowie będzie to również wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem wspomnianej drogi krajowej nr 10).

Firma Eurovia Polska wykona zadanie za kwotę 58,9 mln zł i obejmie prace 7-letnią gwarancją.
Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2018 roku.
Plac budowany zostanie przekazany na przełomie marca i kwietnia. Prace rozpoczną się od pomiarów geodezyjnych i wycinki drzew (wycinkę drzew zrekompensują nowe nasadzenia).

- To największa inwestycja drogowa w powiecie lipnowskim od lat. W ramach prac jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Przy drodze powstaną pobocza, zaplanowano też przebudowę zatok autobusowych i budowę nowych, a przejścia dla pieszych zostaną oświetlone – mówi członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska...

Więcej informacji na stronie:
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/30590-ruszamy-z-budowa-drogi-z-lipna-w-kierunku-plocka


ROZTRZYGNIĘTO KONKURS


INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY -
realizacja zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2017

W dniu 28 lutego 2017 r. Wójt Gminy Tłuchowo podpisał umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Realizacja celu publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2017.", ze stowarzyszeniem Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie.
Zgodnie z podpisaną umową Nr ORG.421.1.2017 z dnia 28.02.2017 r. zadanie zostanie zrealizowane w okresie od 01.03.2017 r. do 30.10.2017 r.

Całkowity koszt zadania: 60 000,00 zł
Wysokość dotacji – 48 000,00 zł.


26 LUTEGO - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY TŁUCHOWOW niedzielę 26 lutego odbyły się Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w okręgu wyborczym nr 7, obejmującym sołectwa Kamień Kotowy i Wyczałkowo.

Na funkcję Radnego kandydowali: Pani Wioletta Słabowska - mieszkanka Wyczałkowa oraz Remigiusz Rykowski - mieszkaniec Kamienia Kotowego.


Pomimo niesprzyjającej pogody do urn poszło 43,71% uprawnionych do głosowania

Oddano 131 ważnych głosów, z tego:
- na Panią Wilettę Słabowską 43,
- na Pana Remigiusza Rykowskiego 88
i to on, na najbliższej Sesji złoży uroczyste ślubowanie i obejmie mandat Radnego Rady Gminy Tłuchowo.


Od 1 marca - Krajowa Administracja Skarbowa
UWAGA !!!!!!!
Zwrot akcyzyRolnicy z terenu Gminy Tłuchowo mogą do końca lutego składać wnioski ws zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych.
Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Tłuchowo - pok. 104.


Dofinansowanie utylizacji azbestu w 2017 roku


Informuję mieszkańców gminy Tłuchowo o możliwości otrzymania 70% dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (eternitu) z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych.
Pozostałe 30% kosztów kwalifikowanych stanowić będzie udział właściciela nieruchomości.
Wnioskodawcy zobligowani będą do wpłacenia 30% kosztów według ceny ustalonej po rozstrzygnięciu przetargu lub zapytaniu ofertowym. Ustaloną kwotę, stanowiącą 30%, należało będzie uregulować w terminie określonym w umowie.

Proszę wszystkich zainteresowanych o złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie Gminy Tłuchowo pokój nr 108, tel. 0-54 2876260 wew. 14 lub 530419059) w terminie do 28 lutego.2017 r.
Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Osoby, które zostaną objęte przedmiotową dotacją zobowiązane są do zaniechania działań związanych z demontażem do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu bądź zapytania ofertowego. Prace objęte dotacją mogą być wykonane wyłącznie przez wykonawcę wyłonionego w przetargu bądź zapytaniu ofertowym.


TŁUCHOWIANIN ROKUW niedzielę 29 stycznia, w wypełninej po brzegi sali Gminnego Ośrodka Kultury, Krzysztof Dąbkowski - Wójt Gminy Tłuchowo wręczył statuetkę "Tłuchowianina Roku".

Tegorocznym laureatem tej honorowej nagrody został Gminny Zespół Sportowy "TŁUCHOWIA" w Tłuchowie.

Więcej informacji znajduje się w zakładce Kultura/Tłuchowianin Roku


"Na własne konto"


W pierwszym tygodniu ferii zimowych w okresie od 30 stycznia 2017r. do 03 lutego 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tłuchowie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy ekonomicznej, które poprowadzi Pani Elżbieta Dąbkowska wraz ze studentką Panią Martyną Jabłońską.
Będzie to I etap zajęć z grupą 22 gimnazjalistów. Uczniowie w ramach realizacji projektu NA WŁASNE KONTO koordynowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, realizowanego przy współpracy specjalistów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej uczniowie odwiedzą Bank Pekao SA, Lipno ul. 3 Maja 22, oraz PKN ORLEN w Płocku.

Projekt „Na własne konto” skierowany jest do uczniów gimnazjum z terenów gmin wiejskich i pozwala on uczniom poznać narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.
II etap projektu odbędzie się w miesiącach marzec i kwiecień br. i będzie obejmował część dydaktyczną oraz projektowo-konkursową projektu.


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 rokuW 2017 roku odpady komunalne na terenie Gminy Tłuchowo odbierać będzie SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Harmonogram odbioru z poszczególnych miejscowości        pobierz


Od 1 stycznia ruszył Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoNa stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie pojawiła się nowa zakładka "PZTP".
Można w niej zapoznać się z rozkładem jazdy oraz cennikami podróżowania po terenie powiatu lipnowskiego.

Więcej informacji


UWAGA !!! UWAGA !!!! UWAGA !!!!!W związku z licznymi informacjami i skargami przypominamy mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania odpadów pochodzenia dziewiarskiego, tekstylnego, tworzyw sztucznych, itp..
Spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w domowych piecach to najgorszy ze sposobów pozbywania się odpadów podczas procesu spalania takich tworzyw, jak : tekstylia, plastikowe opakowania, folia, gumy czy opony. Uwalnia się do powietrza wiele szkodliwych i trujących substancji, najgroźniejszymi z nich są furany i dioksyny. Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji na świecie, są 10 000 razy bardziej trujące od cyjanku potasu. Toksyczne działanie dioksan polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych : wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej i są one odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów. Szczególnie narażone na chorobotwórcze działanie metali ciężkich, furanów i dioksan są osoby mało odporne, a zwłaszcza dzieci. Płód zostaje już uszkodzony w łonie matki, co może się objawiać później trwałym kalectwem.

Wójt
Krzysztof Dąbkowski