Gmina Tłuchowo (podstawowe dane)


Ogólna liczba mieszkańców 4.801, w tym 2.379 mężczyzn oraz 2.422 kobiet.
Z tej liczby 1.159 osób mieszka w miejscowości Tłuchowo.


Do niedawna byliśmy gminą typowo rolniczą.
Ostatnie lata to jednak to jednak olbrzymi wzrost aktywności gospodarczej naszych mieszkańców.
Powstają nowe - piękne i nowoczesna placówki handlowe i usługowe.

Powierzchnia ogólna gminy 9.867 ha , z tego:
lasy - 1.615 ha
użytki rolne - 7.754 ha
nieużytki - 520 ha


W sektorze rolnictwa indywidualnego przeważają gleby bielicowe o niskiej bonitacji. Większość gleb występuje w klasach V i VI, co stanowi 41 % użytków rolnych.

Liczba gospodarstw rolnych - 860


Gmina posiada 20 sołectw:
 1. Borowo
 2. Jasień
 3. Julkowo
 4. Kamień Kmiecy
 5. Kamień Kotowy
 6. Kłobukowo
 7. Koziróg Leśny
 8. Koziróg Rzeczny
 9. Małomin
 10. Marianki
 11. Mysłakówko
 12. Rumunki Jasieńskie
 13. Suminek
 14. Tłuchowo
 15. Tłuchówek
 16. Trzcianka
 17. Turza Nowa
 18. Turza Wilcza
 19. Wyczałkowo
 20. Źródła

Ochotnicza straż pożarna
Na terenie gminy działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które liczą 250 członków w tym:
 • członków czynnych - 201
 • członków honorowych - 11
 • członków MDP - 32
średnio na jednostkę przypada 25 członków.

Policja
Nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie Gminy Tłuchowo sprawuje Komenda Policji w Tłuchowie


Parafia Rzymskokatolicka
Kościół Neogotycki pod wezwaniem Wniębowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1888 r. z dzwonnicą i murem przykościelnym, trzynastogłosowymi organami z 1900 roku, które do dzisiejszego dnia uświetniają kościelne uroczystości.

Proboszcz- ks. Andrzej Zakrzewski, pełni jednocześnie funkcję dziekana dekanatu tłuchowskiego.
tel. 054 - 287 62 14
Oświata

Gimnazjum publiczne w Tłuchowie
im. Ziemi Dobrzyńskiej
Dyrektor - Pan mgr Kazimierz Winnicki
tel. 054- 2876289

Szkoła Podstawowa w Tłuchowie
im. Bohaterów Westerplatte
Dyrektor - Pani mgr Małgorzata Kamińska
tel. 054 - 2876289

Szkoła Podstawowa w Mysłakówku
im. Adama Mickiewicza
Dyrektor - Pani mgr Halina Opalczewska
tel. 054 - 2876292

Przedszkole Publiczne w Tłuchowie
Dyrektor - Pani mgr Agata Różańska
tel. 054 - 2876239

Obiekty sportowe

 • kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tłuchowie
 • boiska sportowe przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku
 • pełnowymiarowa sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Tłuchowie
 • stadion gminny - boisko do piłki nożnej