Wójt gminy - mgr inż. Krzysztof Dąbkowski


Zastępca Wójta - mgr Andrzej Kurowski


Referat organizacyjny i rozwoju gospodarczego

 • Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu - mgr inż. Dariusz Meller
 • Obsługa Rady Gminy i Oświaty - mgr Ewelina Uczciwek
 • Gospodarka nieruchomościami, mienie gminne, OC, BHP - Hanna Listkowska
 • Sprawy ogólnorolne, ochrona środowiska i gospodarka komunalna - Jan Koszytkowski
 • Inwestycje gminne, zamówienia publiczne - mgr Beata Stawska
 • Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - mgr Aneta Sobiecka - Cymerman
 • Świadczenia wychowawcze - mgr Iwona Cieślińska
 • Świadczenia rodzinne, pomoc materialna dla uczniów - mgr Marta Górecka
 • Informatyk, planowanie przestrzenne, sport, kultura - mgr Michał Kisielewski
 • Sekretariat, sprawy organizacyjne, ewidencja działalności gospodarczej - Grażyna Krzemińska

Referat finansowo - budżetowy

 • Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu - mgr Marta Chyczewska
 • Zastępca głównego księgowego - Maria Bańka
 • Księgowość budżetowa, płace - Iwona Wyczałkowska
 • Księgowość budżetowa, podatek VAT - mgr Justyna Kamińska
 • Wymiar podatków i opłat lokalnych - mgr Wioletta Morawska
 • Księgowość podatkowa - mgr Mariola Sadowska - Wilk
 • Obsługa kasy, archiwum zakładowe - Małgorzata Jabłońska

 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych - mgr. Iwona Strzałkowska