Placówki oświatowe na terenie gminy Tłuchowo


Na terenie gminy Tłuchowo funkcjonują w chwili obecnej bardzo silne i dobrze wyposażone, zarówno pod względem sprzętowym, lokalowym, jak i kadrowym jednostki oświatowe
Są to:
 • Zespół Szkół w Tłuchowie, w skład którego wchodzą:
  - Szkoła Podstawowa w Tłuchowie im. Bohaterów Westerplatte
  - Gimnazjum Publiczne w Tłuchowie im. Ziemi Dobrzyńskiej
 • Szkoła Podstawowa w Mysłakówku im. Adama Mickiewicza
 • Przedszkole Publiczne w Tłuchowie "Bajkowa Kraina"  W roku 2004, zarówno z powodów ekonomicznych, jak i demograficznych, przestała istnieć na terenie gminy ostatnia mała szkółka podstawowa - szkoła w Jasieniu.

  Jednak istniejące wcześniej w większośći wiosek nieduże szkoły odcisnęły swoje piętno w lokalnym środowisku i w pewnym okresie historii stanowiły centra życia kulturalnego i społecznego.

  Informacje o działających wcześniej na terenie Gminy Tłuchowo szkołach znajdują się w zakładce "DAWNIEJ".