Tłuchowianin Roku 2019
"Gdzie słyszysz śpiew - tam wchodź,
Tam dobre serca mają.
Źli ludzie - wierzaj mi -
Ci nigdy nie śpiewają."


Na posiedzeniu Kapituły w dniu 11 grudnia 2019 roku w głosowaniu tajnym wybrano "Tłuchowianina Roku 2019". Zgodnie z regulaminem - bezwzględną większością głosów - tytuł Tłuchowianina Roku 2019 Kapituła przyznała - ZESPÓŁOWI FOLKLORYSTYCZNEMU TŁUCHHOWIANIE.

Jak sama nazwa wskazuje, TŁUCHOWIANIE to mieszkańcy naszej Gminy i jej okolic, którzy kochają muzykę, śpiew i taniec.
Założycielami Zespołu początkowo nazywającego się "Zespół folklorystyczny działający przy OSP w Źródłach" są Wioletta Kuczmarska i niestety nieżyjący już Stanisław Grzywiński.
Była to wiosna 2008 roku.
Początki Zespołu nie należały do najłatwiejszych. Kiedy rozpoczynali pracę spotykali się w prywatnym domu, przy małej liczbie wokalistów i instrumentalistów. Z czasem jednak liczebność grupy wzrastała. Obecnie to około 20 osób działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Źródłach, cyklicznie odbywających próby w Gminnym Ośrodku Kultury w Tłuchowie.
Aktualnie nie ma już grupy wokalnej, lecz pokoleniowy Zespół Folklorystyczny - z własną kapelą ludową i tańcem – wszystko prezentowane w barwnych strojach ludowych Ziemi Dobrzyńskiej.
Pasja i chęć wspólnego śpiewania pokonały wszystkie trudności a sukces odniesiony podczas pierwszego występu podczas Gminnych Dożynek w Tłuchowie w 2008 roku zapalił do jeszcze bardziej wzmożonej pracy.
Ambicją i celem Zespołu jest propagowanie i szerzenie folkloru Ziemi Kujawsko - Dobrzyńskiej i dawanie ludziom radości ze słyszanej muzyki.
Z biegiem czasu założona grupa wokalna przemieniła się w pokoleniowy Zespół Folklorystyczny z własną kapelą i tańcami.
Zespół Tłuchowianie jest ambasadorem naszej Gminy gdyż rozpoznawalny jest w całym powiecie lipnowskim i województwie Kujawsko-Pomorskim, a także poza granicami województwa.

Tłuchowianie występują na festynach, biorą udział w konkursach i przeglądach no i oczywiście dożynkach gminnych, powiatowych, centralnych dożynkach prezydenckich w Spale i premierowskich w Wąwolnicy.


Występowali na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu z zaprzyjaźnionym zespołem regionalnym Hyrni, który dwukrotnie gościł u nas podczas dożynek. Cyklicznie występują na przeglądach pieśni religijno – patriotycznej, ogniskach dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Teatrze Impresyjnym w Grudziądzu, podczas Zaduszek Strażackich w Płocku i Zamyśleń Strażackich w Tłuchowie. Są obecni na spotkaniach z folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Podczas 48 spotkań z folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku Zespół zajął III miejsce. Ich śpiew i muzyka budzi w sercach słuchaczy pragnienie dobrych czynów, gdyż śpiew jest odpoczynkiem dla duszy człowieka.

Kapituła uznała, że repertuar Zespołu, w którym w głównej mierze są pieśni ludowe kujawskie, a także religijne, są dobrem kulturowym naszego regionu i najlepszą wizytówką naszej Gminy.
Należy podkreślić, że Tłuchowianie to coś więcej niż zespół muzyczny pielęgnujący naszą kulturę i tożsamość regionalną. Jest to około dwudziestosobowa rodzina, która umie ze sobą współpracować i bezinteresownie dążyć do wyznaczonego celu.

Mając na uwadze całokształt działalności oraz osiągnięcia Zespołu Tłuchowianie Kapituła nadała im zaszczytny tytuł "Tłuchowianin Roku 2019".Tradycyjnie fundator ks. Andrzej Zakrzewski wręczył również nagrodę Srebrne Pióro, przyznawaną tym, którzy promują gminę i parafię.
Tegoroczną nagrodę odebrał Tadeusz Wyrostkiewicz, który jest również jednym z instrumentalistów Zespołu Tłuchowianie oraz laureatem nagrody Tłuchowianin Roku 2014. Serdeczne gratulacje...

Część rozrywkową uroczystości wypełnił koncert zespołu DZIANI