Biblioteka Publiczna w Tłuchowie


Biblioteka publiczna powstała w 1948 r. zarządzeniem władz państwowych.
Do roku 1965 biblioteka znajdowała się najpierw w przybudowce, a później na poddaszu, dawnego budynku urzędu gminy.

Po wybudowaniu budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tłuchowie w 1965 roku swoje miejsce znalazła tam również biblioteka.
W 1991 roku biblioteka ponownie przeprowadziła się - tym razem do "nowego" budynku urzędu gminy, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego.

Kierowniczką biblioteki od roku 1979 jest Krystyna Michalska.
Na terenie gminy funkcjonuje również filia biblioteki - znajduje się ona w Mysłakówku w jednym z pomieszczeń szkoły podstawowej. Obecnie prowadzi ją Elżbieta Bartoszewska.
Biblioteka stanowi ważny element zaspokajania potrzeb kulturalnych i kształtowania zainteresowań i upodobań dużej części mieszkańców gminy. Dzięki trosce władz gminnych, stale wzbogacany jest księgozbiór.

Biblioteka włączyła się w program - upowszechniania dostepu do sieci internetowej mieszkańców terenów wiejskich.
W bibliotece zainstalowano zestawy komputerowy ze stałym dostępem do zasobów internetu, z których może skorzystać, bez żadnych opłat, każdy chętny.
Usługa ta cieszy się dużą popularnością.

Obecnie biblioteka znajduje się w nowoczesnym - dobudowanym skrzydle kompleksu, a skład którego wchodzi jeszcze Gminny Ośrodek Kultury i Przedszkole Publiczne.