Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo

W październiku 2002 roku odbyło się pierwsze spotkanie, na które przybyło około 20 osób. Dyskutowaliśmy wtedy o problemach z jakimi boryka się nasza gmina i o sensie powołania takiego stowarzyszenia, które mogłoby wspierać działania władzy i odciążyć je od niektórych problemów społecznych.
Już zarówno na pierwszym jak i następnych spotkaniach, na które przychodzili coraz to nowi zainteresowani dało się zauważyć, że wśród nas jest wiele osób mających dużo zapału i chęci oraz różne umiejętności i zdolności, które mogły być wykorzystane z pożytkiem do lokalnej społeczności.

Powołaliśmy do życia Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo.

Opracowaliśmy własny statut i wybraliśmy władze (zarząd) w składzie:

 • Prezes Zarządu - Marta Chyczewska
 • Zastępca Przezesa Zarządu - Agnieszka Rutkowska
 • Sekretarz - Wioletta Krzysztoforska
 • Skarbnik - Beata Żuchowska
 • Członek Zarządu - Radosław Różycki

  Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo jest wszechstronny rozwój i promocja naszej gminy oraz współpraca z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w kraju a w przyszłości może również za granicą.
  Chcielibyśmy również podejmować działania polegające na wspieraniu wszelkich przedsięwzięć mających na względzie rozwój naszego regionu i interesy jego mieszkańców.
  Będziemy także dążyć do rozwoju kultury, oświaty, sportu i turystyki.
  Będziemy promować naszą małą ojczyznę w coraz to szerszych kręgach, bo przecież nie brakuje w okolicy pięknych terenów, które mogłyby być wykorzystane np. dla celów rekreacyjnych i wypoczynkowych.
  Zdajemy sobie sprawę z tego, że powyższych celów nie da się osiągnąć łatwo i szybko ale skupiamy ludzi chętnych do działania.
  Chcemy integrować mieszkańców naszej gminy i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości coś ciekawego zacznie się u nas dziać - a może już zaczęło - może Tłuchowiak to początek.

  Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo zostało zarejstrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego; w dniu 17.06.2003 w Toruniu na posiedzeniu niejawnym "...sprawy z wniosku: Towarzystwa Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo w Tłuchowie o rejstrację w rejestrze Stowarzyszeń, Innych organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Sąd postanawia wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000163988.


  W czerwcu 2007 roku minęła kadencja "pierwszych" władz Towarzystwa.

  Oto nowy Zarząd:
 • Prezes Zarządu - Agnieszka Sarzalska
 • Zastępca Przezesa Zarządu - Anna Tłuchowska
 • Sekretarz - Beata Łukaszewska
 • Skarbnik - Edyta Gąsiorowska
 • Członek Zarządu - Wioletta Krzysztoforska

  Jednocześnie do Komisji Rewizyjnej wybrano: Andrzeja Kurowskiego, Iwonę Strzałkowską i Halinę Opalczewską.