Dzieje parafii


Fundacja kościoła w XII wieku przypisywana jest pierwszemu właściecielowi Tłuchowa - Piotrowi synowi Świętosława, któremu książę kujawsko-dobrzyński nadał Tłuchowo w 1252 roku.
Z 1401 roku pochodzi wzmianka o proboszczu z Macieju z Tłuchowa.
W spisie parafii archidiakonatu dobrzyńskiego z 1506 roku wśród 12 parafii figuruje parafia w Tłuchowie. Z XVI wiecznych dokumentów wynika, że istniejący wówczas kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny posiadał cztery ołtarze i był już stary, a parafię obsługiwało wówczas dwóch księży.
Nowy kościól z drewna o wymiarach 27 x 17 m został wybudowany w roku 1637. Konsekracji jego dokonał w 1648 roku biskup płocki surfagan Wojciech Tolibowski.
W 1787 r. proboszczem parafii był ks. Dzięgielewski.
Od 1810 r. miejscowym proboszczem i jednocześnie dziekanem dekanatu dobrzyńskiego był ks. Tomasz Rościszewski. W 1823 r. wybudował on, w pobliżu miejsca swego zamieszkania w posiadłości na Poświętnem, drewnianą kaplicę.
Wbudował on również w roku 1826 nowy kościól drewniany, którego kolatorem był Tomasz Czarnomski - właściciel Tłuchowa, Jeżewa, Tłuchówka, Marianek i Michałkowa.
Parafia liczyła wówczas 3.700 dusz.
Ksiądz Rościeszewski był proboszczem do roku 1845. Po nim przez dwa lata parafią zarządzał wikariusz ks. Jakub Wachulski.
W 1847 r. probostwo objął ks. Józef Kantorski.
W 1868 r. proboszczem został ks. Stanisław Nowakowski.
W latach 1871-1879 parafią zarządzał wikariusz ks.Warzyński.

Od 1879 do zarządzania parafią powrócił ks. Stanisław Nowakowski.
W 1881 doszło do nieszczęśliwego wydarzenia w historii parafii - spłonął drewniany kościół.

22 maja 1886 roku położony został kamień węgielny pod budowę nowego, murowanego z cegły, kościoła, według projektu architekta L. Gosławskiego z Płocka.
Jak informuje wmurowana w kościele tablica kolatorem budowy był Marian Dunin Wąsowicz, a członkami nadzoru: ks. Stanisław Nowakowski, Hipolit Dunin Wąsowicz, Juliusz Klimkiewicz.
Kierownikiem budowy był mistrz murarski z Lipna - Gustaw Dubalski, a jego pomocnikiem i głównym wykonawcą Jan Czerniewicz z Tłuchowa.
Budowę zakończono w roku 1888.
Do kościoła w 1900 roku zakupiono trzynastogłosowe organy, wykonane przez światowej sławy organomistrza Dominika Biernackiego z Dobrzynia.
Ks. Stanisław Nowakowski proboszczem był do roku 1900.
Przez trzy kolejne lata funkcję proboszcza pełnił ks. Kierzkowski, a następnie kilka miesięcy ks. Władysław Krajewski.
Konsekracji nowego kościoła w roku 1902 dokonał biskup Jerzy Szembek.

W 1903 r. proboszczem tłuchowskiej parafii został ks. Wincenty Borkowski.
W czasie gdy administrował parafią świątynia wzbogaciła się o piękny wystrój wewnętrzny, który istnieje do dnia dzisiejszego. Polichromię zaprojektował malarz prof. Władysław Drapiewski. Fresk nad głównym ołtarzem przedstawiający koronację Matki Boskiej i postacie świętych na sklepieniu malował własnoręcznie sam profesor.
Ks. Borkowski zasłynął jako działacz i społecznik.
Organizował w okolicy straż pożarną i był jej długoletnim prezesem.
Był inicjatorem założenia w 1929 roku agencji pocztowej, a następnie spółdzielczej kasy zapomogowej - kasy Stefczyka.
Był członkiem sejminku powiatowego w Lipnie.
Ks. Wincenty Borkowski zmarł 8 sierpnia 1935 r. i jest pochowany na miejscowym cmentarzu.

Kolejnym proboszczem parafii tłuchowskiej został ks. Jan Marchewka, gorliwy kapłan i wspaniały kaznodzieja
W czasie okupacji ks. Marchewka za wstawiennictwem mieszkających w okolicy kolonistów niemieckich, pozostał w parafii. Jednak pracujący tu wikariusz Stanisław Biedrzycki został aresztowany i więziony w obozach koncentracyjnych.
W plebani Niemcy zorganizowali posterunek żandarmerii, a później mieszkanie komisarza gminy.
Ks. kan. Jan Marchewka zmarł 3 lutego 1944 r. w szpitalu w Sierpcu. Jest pochowany na tłuchowskim cmentarzu. Władze niemieckie zezwoliły wyjątkowo na zorganizowanie okazałego, jak na czasy okupacji, pogrzebu.

W czasie wojny Niemcy rozebrali, na budowę drogi, kamienne ogrodzenie cmentarza grzebalnego oraz wywieźli dzwony parafialne.

Do końca II wojny światowej nie było w Tłuchowie proboszcza. Posługę duszpasterską sprawował, dojeżdżając w niedziele, wikariusz z Ligowa ks. Wacław Kawecki.

Po wojnie 6 lutego 1945 r. proboszczem, a później dziekanem dekanatu dobrzyńskiego został ks. kan. Mieczysław Smoliński.
To dzięki jego staraniom w kościele zawisły nowe dzwony, które wykonał w 1951 r. Franciszek Bregosz z Płocka. Dzwony otrzymały imiona - Maria i Mieczysław.
Uroczystość konsekracji dzwonów poprowadził 1 lipca 1951 r. ks. biskup sufragan Piotr Dudziec.
W listopadzie tegoż roku na miejscu zniszczonej przez Niemców w 1940 r. figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, został pobudowany kamienny cokół, a następnie ustawiona nowa figura.
Olbrzymim przedsięwzięciem księdza proboszcza było wypalenie gospodarczym sposobem 60 tys. sztuk cegły i pobudowanie z niej prawie pół kilmetrowej długości ogrodzenia cmentarza.
W 1957 r. zostały założone nowe przepiękne witraże. Dwa z nich, które znajdują się obok ołtarza głównego, są autorstwa prof. Władysława Drapiewskieg - który malował wnętrze świątyni.

20 marca 1958 r. ks. prałat Mieczysław Smoliński przeszedł na probostwo do Mławy.

W kwietniu 1958 probostwo i dekanat objął ks. prałat Władysław Chrzanowski.

W 1960 r. skonfiskowane zostały ziemia i budynki parafialne, upaństwowione już w 1950 r.
Na części parafialnych ziem wybudowano wówczas agronomówkę, lecznicę dla zwierząt oraz bazę SKR.
Po kilkumiesięcznych staraniach zabudowania parafialne zostały oddane w użytkowanie proboszczowi.
W 1976 r. wybudowano przy nich piętrowy budynek (zwany organistówką), w którym mieściła się salka katechetyczna i mieszkania dla organisty i kościelnego.

W 1981 r., po przejściu na emeryturę ks. Chrzanowskiego, proboszczem parafii został ks. kanonik Eugeniusz Lubczyński.
W 1984 roku artysta malarz Marek Luliński wykonał renowację polichromii kościoła. On też wykonał kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którą Papierz Jan Paweł II poświęcił w Częstochowie, podczas swej drugiej pielgrzymki do Polski.
Obraz umieszczony został w głównym ołtarzu świątyni i jest odsłaniany w każdą niedzielę.
Zakupione zostały również nowe ławki do kościoła.

Dzięki staraniom księdza proboszcza, Komisja Majątkowa w Warszawie w 1992 przyznała nieodpłatnie parafii w Tłuchowie nieruchomość zamienną za mienie skonfiskowane w roku 1950.

W lipcu 1997 ks. kan. Eugeniusz Lubczyński zakończył pracę w parafii i przeszedł na emeryturę.

Kolejnym proboszczem - 3 siepnia 1997 r. został ks. kan. Wojciech Hubert.
Z olbrzymią energią wprowadził w życie plan powiększenia cmentarza parafialnego, znajdującego się tuż przy kościele.
Ksiądz Hubert przeprowadził również remont kapitalny plebani, dzięki czemu odzyskała ona swą dawną świetność.

DZIEŃ DZISIEJSZY

W 2004 roku proboszczem tłuchowskiej parafii został ks. Andrzej Zakrzewski.
Ksiądz proboszcz natychmiast rzucił się w wir życia społecznego i kulturalnego parafii.
To z jego inicjatywy odbył się "pierwszy tłuchowski przegląd pieśni patriotycznej i religijnej", który przerodził się w coroczną imprezę organizowaną w dniach: pomiędzy świętem 11-go listopada a Świętem Bożego Narodzenia.
To właśnie w związku z tą imprezą zawiązały się i istnieją po dzień dzisiejszy, dwa chóry: chór nauczycielski "GLORIA" oraz chór KLUBU SENIORA "WENA", które łączy osoba prowadzącego je pana Romana Mellera, wieloletniego nauczyciela muzyki i historii.


Jest on również jednym z inicjatorów oraz członkiem kapituły, która corocznie przyznaje nagrodę "Tłuchowianina roku"
Ksiądz Zakrzewski powołał również do życia parafialną gazetę "Apostoł".

16 października 2005 r. w kościele parafialnym została wmurowana i uroczyście odsłonięta marmurowa tablica upamiętniająca wielkiego Polaka - Papieża Jana Pawła II.


10 grudnia 2006 r. to kolejna bardzo ważna data w dziejach tłuchowskiej parafii.
Tego dnia, w czasie adwentowych rekolekcji, w naszym kościele zostały umieszczone relikwie błogosławionego Honorata Koźmińskiego.

Podczas adwentowych zamyśleń strażackich w 2007 roku została uroczyście odłonięta marmurowa tablica upamiętniająca ks. kan. Wincentego Borkowskiego - wielkiego społecznika oraz założyciela i Prezesa Straży Ogniowej w Tłuchowie w latach 1912-1929.

2 maja 2009 roku, po uroczystej mszy świętej celebrowanej przez ks. proboszcza Andrzeja Zakrzewskiego - kapelana strażaków, w asyście pocztów sztandarowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, odbyło się na cmentarzu parafialnym w Tłuchowie uroczyste odsłonięcie i poświęcenie symbolicznego Pomnika - Gróbu Strażaka.

Naczelnicy poszczególnych jednostek odczytali nazwiska wszystkich zmarłych druhów strażaków kończąc słowami:

"...służyli Bogu i Ojczyźnie"