Najstarsze dzieje okolic Tłuchowa


Początki osadnictwa na terenach gminy Tłuchowo szacowane są na VII - III wiek przed naszą erą.
Świadczą o tym ślady starożutnych cmentarzysk oraz pojedynczych grobów odkryte na tym terenie. Cmentarzyska takie odkryte zostały w Michałkowie -około 500 m od rzeki Skrwy oraz w Turzy Wilczej.
W wyniku przeprowadzonych w roku 1929 oraz 1961 badań wykopaliskowych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, ich powstanie oszacowano na lata 650 do 125 przed naszą erą, na okres tak zwanej kultury pomorskiej - odłam łużyckiej.